Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

PAMIĘTAMY... Geografia polska w latach II wojny światowej

PAMIĘTAMY... Geografia polska w latach II wojny światowej

Jackowski A., Michno A. (red.), 2010, PAMIĘTAMY... Geografia polska w latach II wojny światowej, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-49-6

Język publikacji: polski

Cena: 42.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (17.8 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

  Wstęp 7

  Introduction 9

Karol Musioł (Rektor UJ), Antoni Jackowski 

  Geografia i geografowie w latach II wojny światowej ....11

  Geography and geographers during World War II ....17

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

  Geografia krakowska w latach II wojny światowej ....23

  Geography in Kraków during World War II ....84

Andrzej Lisowski 

  Warszawska geografia i geografowie w okresie II wojny światowej ....87

  Warsaw geography and geographers during World War II ....117

Krystyna Harasimiuk 

  Losy lwowskich geografów w latach 1939-1945 ....121

  Fate of Lwów geographers from 1939 to 1945 ....135

Stanisław Liszewski 

  Geografowie łódzcy w latach terroru hitlerowskiego i stalinowskiego ....137

  Łódź geographers during the years of Nazi and Stalinist terror ....145

Andrzej Kostrzewski 

  Profesor Stanisław Pawłowski - uczony i patriota ....147

  Professor Stanisław Pawłowski - researcher and patriot ....153

Tomasz Czeppe, Krystyna German 

  Wojenne drogi profesora Zdzisława Czeppego ....155

  Wartime trails of Professor Zdzisław Czeppe ....163

Jan Rajman, Mirosław Wojtowicz 

  Maria Dobrowolska - geograf, nauczyciel, wychowawca ....165

  Maria Dobrowolska - geographer, educator ....171

Krystyna Banaśkiewicz-Cabaj, Wacław Cabaj 

  Wojenne losy Jana Flisa - dola żołnierza tułacza ....173

  Wartime fate of Jan Flis - a soldier and a wanderer ....187

Władysław Niewiarowski, Leon Andrzejewski 

  Losy obozowe Profesora Rajmunda Galona podczas II wojny światowej ....191

  Fate of Professor Rajmund Galon during World War II ....195

Janina Trepińska, Alicja Grzyborowska 

  Władysław Milata - meteorolog, synoptyk Royal Air Force, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego ....197

  Władysław Milata - Royal Air Force meteorologist, Jagiellonian University researcher ....205

Adam Krawczyk 

  Bożena Modelska-Strzelecka i jej wojenna droga na uczelnię ....207

  Bożena Modelska-Strzelecka and her wartime road to the university ....211

Mariola Tracz 

  Nauczyciele geografii i ich działalność w czasie okupacji na terenie południowo-wschodniej Polski ....213

  Teachers of geography and their work in southeastern Poland during the era of Nazi occupation ....223

Anna Michno 

  Geografowie polscy o historii i postawie swoich poprzedników w latach II wojny światowej ....225

  Polish geographers on history and the lives of their predecessors during World War II ....229

Afiliacje  ....233

Affilitiations  ....233

© IGiGP UJ "2022"