Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2010 , Peregrinus Cracoviensis, z. 21.

Recenzje: prof. dr hab. Antoni Jackowski, prof. dr hab. Eugeniusz Rydz

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Cena: 21.00 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

ks. Paweł Maciaszek 

 s. 5-14

Tożsamość i droga pielgrzyma w nauczaniu George'a Basila Hume'a

\"textSummary Pełny tekst (148 KB)

Franciszek Mróz  

 s. 15-42

Geneza i funkcjonowanie sanktuariów Pańskich w Polsce w okresie odnowy potrydenckiej (XVI-XVIII w.)

\"textSummary Pełny tekst (3.7 MB)

Salezy Bogdan Brzuszek OFM 

 s. 43-52

Prześladowanie polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego przez niemieckie władze okupacyjne

\"textSummary Pełny tekst (162 KB)

Roman Jusiak OFM 

 s. 53-62

Obiekty sakralne w kontekście kształtowanej przestrzeni

\"textSummary Pełny tekst (157 KB)

Marek Ciechowsk 

 s. 63-72

Krajobraz sakralny wyspy Thasos w Grecji

\"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Paweł Szpyrka SJ 

 s. 73-86

Andrzej Bobola - duszpasterz i męczennik

\"textSummary Pełny tekst (482 KB)

Aleksander Jacyniak SJ 

 s. 87-94

Zawiłe drogi relikwii św. Andrzeja Boboli

\"textSummary Pełny tekst (964 KB)

Aleksander Jacyniak SJ 

 s. 95-100

Pierwsze na świecie Muzeum św. Andrzeja Boboli

\"textSummary Pełny tekst (950 KB)

Dorota Szczepanowicz 

 s. 101-114

Jerozolima - centrum pielgrzymkowe pierwszych chrześcijan

\"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Małgorzata Flaga 

 s. 115-132

Sanktuaria południowego Podlasia - ich historia i rola w wielowyznaniowym regionie

\"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Zbigniew Krochmal MIC 

 s. 133-150

Profanum w służbie sacrum sanktuarium licheńskiego

\"textSummary Pełny tekst (906 KB)

Krzysztof Parzych 

 s. 151-164

Piesza pielgrzymka koszalińsko- kołobrzeska na Jasną Górę i jej zasięg oddziaływania przestrzennego w diecezji

\"textSummary Pełny tekst (953 KB)

Barbara Pabian 

 s. 165-176

Spotkania modlitewne na górze Ossona w Częstochowie wobec tradycji pielgrzymowania

\"textSummary Pełny tekst (377 KB)

Jakub Taczanowski 

 s. 177-186

Mariazellerbahn jako linia kolejowa o znaczeniu pielgrzymkowym

The Mariazellerbahn as a "pilgrimage" rail line

Summary: The Mariazellerbahn is the only rail line in Austria whose construction was prompted primarily by the existence of the Shrine of Our Lady of Mariazell - the national sanctuary of Austria. The narrow-gauge line (760 mm) connecting Mariazell with St. Pölten - the largest town and capital of Lower Austria - was opened to passenger traffic in 1907. The line was electrified just four years later, as one of the first rail lines in the world to use single-phase alternating current. The line belongs to Austrian Federal Railways (Austrian acronym: ÖBB) and is 84.2 km long. It is divided into two sections: 1) the valley section, where passenger service is well-developed, and 2) the mountain section, where only a few trains are in service. The tourist significance of the Mariazellerbahn is substantial because of its technological value and the attractiveness of the ambient alpine landscape, which includes the largest nature reserve in Austria - the Naturpark Ötscher-Tormäuer. The Mariazellerbahn is not very important in terms of the pilgrimage movement. Only about 96,000 passengers travel the final section of the line every year, whereas the estimated number of pilgrims in Mariazell is about one million (2003 data). Additional trains do run along the line during important celebrations at Mariazell. An example of this was the Central European Catholic Day in 2004 when 4,800 people traveled in special trains. The reasons for the insignificant role of the rail line in pilgrimage transportation are: 1) the large distance from the Mariazell rail station to the Basilica (1.2 km), 2) the inflexibility of the railway company, 3) the lack of information about the rail line, and 4) the inappropriate attitude of the Austrian Federal Railways towards customers on local and especially narrow-gauge rail lines. However, this situation may change on January 1, 2011 when the State of Lower Austria is scheduled to take over the local railway network from Austrian Federal Railways.

Peregrinus Cracoviensis, 2010, z. 21, s. 177-186.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1425-1922

Pełny tekst (326 KB)

Anna Buczek 

 s. 187-200

Społeczność muzułmańska w Niemczech (od lat 60. XX w. do czasów współczesnych)

\"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

© IGiGP UJ "2022"