Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2010 , Peregrinus Cracoviensis, z. 21.

Recenzje: prof. dr hab. Antoni Jackowski, prof. dr hab. Eugeniusz Rydz

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Cena: 21.00 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

ks. Paweł Maciaszek 

 s. 5-14

Tożsamość i droga pielgrzyma w nauczaniu George'a Basila Hume'a

\"textSummary Pełny tekst (148 KB)

Franciszek Mróz  

 s. 15-42

Geneza i funkcjonowanie sanktuariów Pańskich w Polsce w okresie odnowy potrydenckiej (XVI-XVIII w.)

\"textSummary Pełny tekst (3.7 MB)

Salezy Bogdan Brzuszek OFM 

 s. 43-52

Prześladowanie polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego przez niemieckie władze okupacyjne

\"textSummary Pełny tekst (162 KB)

Roman Jusiak OFM 

 s. 53-62

Obiekty sakralne w kontekście kształtowanej przestrzeni

\"textSummary Pełny tekst (157 KB)

Marek Ciechowsk 

 s. 63-72

Krajobraz sakralny wyspy Thasos w Grecji

\"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Paweł Szpyrka SJ 

 s. 73-86

Andrzej Bobola - duszpasterz i męczennik

\"textSummary Pełny tekst (482 KB)

Aleksander Jacyniak SJ 

 s. 87-94

Zawiłe drogi relikwii św. Andrzeja Boboli

\"textSummary Pełny tekst (964 KB)

Aleksander Jacyniak SJ 

 s. 95-100

Pierwsze na świecie Muzeum św. Andrzeja Boboli

\"textSummary Pełny tekst (950 KB)

Dorota Szczepanowicz 

 s. 101-114

Jerozolima - centrum pielgrzymkowe pierwszych chrześcijan

\"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Małgorzata Flaga 

 s. 115-132

Sanktuaria południowego Podlasia - ich historia i rola w wielowyznaniowym regionie

\"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Zbigniew Krochmal MIC 

 s. 133-150

Profanum w służbie sacrum sanktuarium licheńskiego

\"textSummary Pełny tekst (906 KB)

Krzysztof Parzych 

 s. 151-164

Piesza pielgrzymka koszalińsko- kołobrzeska na Jasną Górę i jej zasięg oddziaływania przestrzennego w diecezji

\"textSummary Pełny tekst (953 KB)

Barbara Pabian 

 s. 165-176

Spotkania modlitewne na górze Ossona w Częstochowie wobec tradycji pielgrzymowania

\"textSummary Pełny tekst (377 KB)

Jakub Taczanowski 

 s. 177-186

Mariazellerbahn jako linia kolejowa o znaczeniu pielgrzymkowym

\"textSummary Pełny tekst (326 KB)

Anna Buczek 

 s. 187-200

Społeczność muzułmańska w Niemczech (od lat 60. XX w. do czasów współczesnych)

The Muslim community in Germany from the 1960s till today

Summary: The paper presents the Muslim community in Germany - primarily in its contemporary form - and the Islamic landscape shaped thereby. It examines statistical data, problems with statistical data, ancestry and location of Muslims in Germany, forms of organization, the legal status of Islam, diversity in the Muslim community, types of mosques, and the issue of Muslim cemeteries in Germany. It is estimated that 3.5 million Muslims live in Germany today. This is 4% of the overall German population. The influx of Muslims was associated primarily with the so-called "German economic miracle" in the 1960s and 1970s when the country needed a larger labor force following World War II. Turks and Moroccans as well as others from countries (Bosnia, Herzegovina, Iran, Iraq, Afghanistan) with a difficult political situation immigrated to Germany at the time. Muslims living in Germany are from a variety of countries with different cultures and religious practices. This has produced a great deal of diversity in the Muslim community in Germany. Still, the largest group of Muslims in Germany is made up of people of Turkish descent. The Muslim community in Germany is unevenly scattered across the country. The largest Muslim communities can be found in the post-industrial Ruhr District, the states of Hessen and Baden-Wuertemburg, as well as the cities of Berlin, Hamburg, Munich, and Hannover. There are over 2,000 mosques in Germany. Most mosques, however, are modest buildings that do not resemble traditional mosques (so-called Hinerhofmoschee). However, the number of more modern-looking mosques has grown in recent years. Significant changes in the Muslim community in Germany have been observed in the last 50 years. First-generation Muslims - co-called Gaestarbeiter - were a rather closed group of individuals. In recent years, however, the younger Muslim community has become more open to intercultural dialogue, more aware of its religious roots, as well as more educated. The stereotype of the Muslim immigrant is slowly becoming a thing of the past. A new "type" of Islam and a new image of Islam are emerging as are a new "type" of Muslims and a new image of Muslims in Germany.

Peregrinus Cracoviensis, 2010, z. 21, s. 187-200.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1425-1922

Pełny tekst (1.2 MB)

© IGiGP UJ "2022"