Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Kraków jako ośrodek turystyczny

Kraków jako ośrodek turystyczny

Mika M. (red.), 2011, Kraków jako ośrodek turystyczny, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-60-1

Język publikacji: polski

Cena: 36.75 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

M. Mika  Wstęp ....11

M. Mika  Miasta jako obszary recepcji turystycznej ....15

R. Pawlusiński, M. Kubal  Tradycje turystyczne Krakowa ....35

D. Ptaszycka-Jackowska, W. Maciejowski  Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji ....57

Z. Górka  Zarys rozwoju urbanistycznego i przemian funkcjonalnych Krakowa w ciągu tysiąclecia ....87

R. Faracik  Walory kulturowe ....99

B. Zawilińska  Baza i dostępność komunikacyjna ....127

J. Więcław-Michniewska  Charakterystyka społeczno-gospodarcza ....147

K. Rotter-Jarzębińska  Baza noclegowa - stan i kierunki rozwoju ....161

B. Piziak  Baza gastronomiczna - wielkość, struktura i rozkład przestrzenny ....181

R. Pawlusiński  Baza towarzysząca ....199

E. Rogers  Krakowskie uzdrowiska ....219

A. Wilkońska  Ruch turystyczny ....227

M. Mika  Przestrzeń turystyczna Krakowa - atrakcyjność, organizacja oraz niektóre sytuacje konfliktowe ....239

M. Jakubczyk  Działania samorządu miejskiego na rzecz rozwoju turystyki ....255

R. Faracik  Turystyka w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym ....275

M. Mika, W. Kurek  Ocena i perspektywy rozwoju Krakowa jako ośrodka turystycznego ....291

  Bibliografia ....305

© IGiGP UJ "2022"