Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa ksi±żkowe
Publikacje

Nowo¶ci wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Hydrologia"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Wody na Wyżynach Olkuskiej i Miechowskiej. Zlewnie Pr±dnika, Dłubni i Szreniawy

Wody na Wyżynach Olkuskiej i Miechowskiej. Zlewnie Pr±dnika, Dłubni i Szreniawy

Ba¶cik M., Partyka J., 2011, Wody na Wyżynach Olkuskiej i Miechowskiej. Zlewnie Pr±dnika, Dłubni i Szreniawy, IGiGP UJ, OPN, Kraków.

Nakład wyczerpany.

Recenzje: prof. dr hab. Wojciech Chełmicki, dr hab. Roman Soja

ISBN 978-83-88424-67-0

Język publikacji: polski

pdfPublikacja dostępna w cało¶ci w formie elektronicznej (3.7 MB)

Spis tre¶ci

Przedmowa  .... 7

Wprowadzenie  ....9

Zlewnia Pr±dnika  ....11

Hydrologia i rzeĽba  ....11

Pr±dnik  ....14

Jako¶ć wód  .... 15

Ojcowski Park Narodowy  ....17

Młyny w Dolinie Pr±dnika  ....20

Młynówka w Ojcowie (1)  ....2

Gospodarstwo Rybackie - Pstr±garnia (2)  ....23

¬ródła w Dolinie Pr±dnika   24

  ¬ródła: "Miło¶ci" i "Pod ¦wierkami" (3) . .... 26

  ¬ródło "W Pr±dniku Korzkiewskim" (4) ....28

  "¬ródło ¶w. Jana" w Ojcowie (5) ....29

  ¬ródło "Rado¶ci" (6) ....31

  ¬ródło "Młynnik" (7) ....31

Pieskowa Skała  ....32

Studnia zamkowa (8)  ....33

Stawy w Pieskowej Skale (9)  ....34

Sułoszowa  ....35

  "¬ródło Orczyka" (10) ....36

  Główne Ľródło Pr±dnika (11) ....37

S±spówka  ....38

Młynówka w Dolinie S±spowskiej (12)  ....39

Działalno¶ć bobrów  ....39

Stanowiska bobrów w Dolinie S±spowskiej (13)  ....40

¬ródła w Dolinie S±spowskiej  ....41

  "¬ródło Harcerza" (14) ....41

  ¬ródła "Spod Graba" i "Filipowskiego" (15) ....42

  ...."¬ródło Ruskie" (16) 43

S±spów  43

  "¬ródło Janusza" (17) ....43

Obudowane Ľródła w górnej czę¶ci Doliny S±spowskiej (18)  ....44

Skała  ....45

Zlewnia Dłubni  ....47

Hydrogeologia i rzeĽba  ....49

Dłubnia  ....48

Jako¶ć wód  ....49

Dłubniański Park Krajobrazowy  ....50

Młyny na Dłubni  ....51

¬ródła w Dolinie Dłubni  ....53

  ¬ródło Dłubni w Jangrocie (19) ....56

Imbramowice  56

  "¬ródło Aleksandry" (20) ....57

  "¬ródło Strusi" (21) ....58

  "¬ródło Hydrografów" (22) ....59

  ¬ródło "Jordan" w ¦ciborzycach (23) ....60

  ¬ródła w Wysocicach (24) ....62

  ¬ródła w Iwanowicach (25) ....62

  "¬ródło Mirosława" w Maszkowie (26) ....63

¬ródła w Dolinie Minóżki  64

  ¬ródła w Minodze (27) ....64

  "¬ródło Elżbiety" w Zamłyniu (28) ....65

  "¬ródło Geografów" w Przybysławicach (29) ....66

Zlewnia Szreniawy  ....69

Hydrogeologia i rzeĽba  ....69

Szreniawa  ....71

Jako¶ć wód  ....72

Młyny Doliny Szreniawy  ....73

¬ródła zlewni Szreniawy  ....76

¬ródła w Dolinie Szreniawy  ....79

¬ródła w Biskupicach  ....79

  ¬ródło "Zza Stodoły" (30) ....79

  ¬ródło "Stare Stawy" (31) ....80

  ¬ródło "Spod Jabłonki" (32) ....81

  ¬ródło "Misa" (33) ....82

  ¬ródło "Spod Młyna" w Kamieńczycach (34) ....83

  ¬ródło w Przesławicach (35) ....84

  "¬ródło Joanny" w Januszowicach (36) ....85

  ¬ródła w Dolinie Cichej (37) ....85

  ¬ródła w Dolinie Gołczanki ....86

  "¬ródło Ireny" w Wielkanocy (38) ....86

  "¬ródło Geologów" w Gołczy (39) ....87

  ¬ródła w Dolinie Piotrówki ....88

  ¬ródło w Sławicach Szlacheckich (40) ....88

¬ródła w Dolinie ¦cieklca  ....89

  ¬ródło w Klonowie (41) ....89

  ¬ródło w Racławicach (42) ....89

Miechów  ....90

Literatura  ....93

Spis fotografi  ....101

Spid rycin  103

Spis tabel  103

© IGiGP UJ "2022"