Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Hydrologia"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego

Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego

Rzonca B., Siwek J. (red.), 2011, Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: dr hab. Roman Soja

ISBN 978-83-88424-66-3

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (10.2 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

WSTĘP  (Bartłomiej Rzonca, Janusz Siwek) ....9

1. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU  (Bartłomiej Rzonca, Janusz Siwek) ....11

1.1. Obszar badań  ....11

1.2. Zlewnie główne  ....11

1.3. Zlewnie elementarne  ....13

1.4. Środowisko przyrodnicze obszaru badań  ....16

2. OPADY I POKRYWA ŚNIEŻNA  (Elżbieta Laszczak, Leszek Ziółkowski, Janusz Siwek) ....21

2.1. Wielkość i rozkład opadów  ....21

2.2. Pokrywa śnieżna  ....29

3. SIEĆ RZECZNA I CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI  (Ewelina Mocior, Joanna Plenzler, Magdalena Rozmus, Bartłomiej Rzonca) ....31

3.1. Czynniki decydujące o układzie sieci rzecznej  ....31

3.2. Charakterystyka hydrograficzna zlewni głównych  ....31

3.3. Charakterystyka hydrograficzna zlewni elementarnych  ....35

4. ODPŁYW POWIERZCHNIOWY  (Joanna Plenzler, Sabina Wójcik, Adam Kołodziej, Janusz Siwek) ....45

4.1. Literatura dotycząca odpływu  ....45

4.2. Przepływy charakterystyczne i odpływ jednostkowy  ....48

4.3. Struktura odpływu w ciągu roku  ....53

4.4. Jakość wód powierzchniowych  ....56

5. WODY PODZIEMNE  (Barbara Jaśkowiec, Eliza Płaczkowska, Bartłomiej Rzonca) ....59

5.1. Warunki hydrogeologiczne  ....59

5.2. Odpływ podziemny  ....63

5.2.1. Odpływ podziemny całkowity  ....63

5.2.2. Odpływ podziemny bazowy  ....65

5.2.3. Odpływ podziemny zmienny  ....69

5.3. Warunki krenologiczne  ....69

5.4. Cechy fizykochemiczne wód podziemnych  ....72

6. PODSUMOWANIE  (Bartłomiej Rzonca, Janusz Siwek) ....75

Literatura  ....77

Spis tabel  ....82

Spis rycin  ....87

Spis fotografii  ....89

© IGiGP UJ "2022"