Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Chełmicki W. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 127.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski oraz angielski

Cena: 20.00 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Katarzyna Dormus 

 s. 7-30

Fizyka Ziemi i jej światowe początki w Uniwersytecie Jagiellońskim

Fizyka Ziemi i jej światowe początki w Uniwersytecie Jagiellońskim

Summary: The 19th century saw the birth of a new scientific discipline: geophysics. Polish scholars played a pivotal role in its creation, with pioneering contributions coming particularly from scientists working in Kraków. Owing to the ambitions of the Jagiellonian University and its understanding of the newest scientific trends and needs, research-friendly conditions were created for two academics of a global caliber: L.A. Birkenmajer and M.P. Rudzki. In 1895 the first academic department in the world devoted solely to geophysics was estabilished at the University. Its creation signaled the birth of geophysics as an independent scientific discipline. Textbooks written by Rudzki, particularly the outstanding "Physics of the Earth", played a key role in fostering the development of several generations of both Polish and German scientists.

Słowa kluczowe: geofizyka, fizyka Ziemi, magnetyzm ziemski, Obserwatorium Krakowskie, obserwatorium magnetyczne, stacja sejsmologiczna, L.A. Birkenmajer, M.P. Rudzki

Słowa kluczowe (w języku angielskim): geophysics, Earth physics, Earth magnetism, Kraków Observatory, magnetism observatory, seismic station, L.A. Birkenmajer, M.P. Rudzki

Prace Geograficzne, 2011, z. 127, s. 7-30.

pl

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (267 KB)

Janusz Fedirko 

 s. 31-48

Edward Stenz - geograf, wybitny badacz Afganistanu

pl

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (196 KB)

Kalliopi Gaki-Papanastassiou, Hampik Maroukian, and Violeta Kourmpanian 

 s. 49-59

The morphotectonic evolution of southern half of Kythira Island (Ionian sea, Greece) during the Quaternary

en

\"textSummary Pełny tekst (2.1 MB)

Roman S. Chalov 

 s. 61-70

Fluvial processes as a reflection of river sediment transport. Examples from Russia

en

\"textSummary Pełny tekst (291 KB)

Janina Bożena Trepińska 

 s. 71-85

Cracow barometric series as a basis for long-term air pressure research

en

\"textSummary Pełny tekst (804 KB)

Julie Méline, Stanislas Wicherek, Bertrand Julien-Laferriere, Jean-Paul Oudinet 

 s. 87-113

Assessment of exposure to air pollution from road traffic: use of air dispersion model CALINE4 at a fine scale in Cracow

en

\"textSummary Pełny tekst (1.4 MB)

© IGiGP UJ "2022"