Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Chełmicki W. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 127.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski oraz angielski

Cena: 20.00 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Katarzyna Dormus 

 s. 7-30

Fizyka Ziemi i jej światowe początki w Uniwersytecie Jagiellońskim

Fizyka Ziemi i jej światowe początki w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarys treści: Fizyka Ziemi, zwana inaczej geofizyką, jest dyscypliną stosunkowo młodą, a początki jej rozwoju jako samodzielnej gałęzi nauki przypadają na koniec 2. połowy XIX w. Na jej przykładzie można zaobserwować proces wykluwania się nowej dyscypliny naukowej od samych jej skromnych początków i przekształcanie się w znaczącą, obejmującą swym zasięgiem ogromny zakres problemów gałąź wiedzy oraz przybieranie przez nią konkretnych form organizacyjnych. W tym kontekście interesująco zarysowuje się historia krakowskiego ośrodka uniwersyteckiego, który odegrał pod pewnymi względami rolę wręcz pionierską. Dzięki ambicjom władz Uniwersytetu, a przede wszystkim ich zrozumieniu dla najnowszych trendów i potrzeb naukowych, pokonując ogromne trudności wynikające z ówczesnego, niezwykle trudnego położenia politycznego i ekonomicznego - stworzono warunki pracy uczonym światowego formatu. Na czoło wysuwają się postacie profesorów L.A. Birkenmajera oraz M.P. Rudzkiego. Ten ostatni jest autorem wielu wybitnych prac naukowych, a przede wszystkim podręczników, na których wychowały się pokolenia polskich i niemieckich geofizyków. Ukoronowaniem tych wszystkich działań było utworzenie w UJ w 1895 r. pierwszej na świecie katedry geofizyki.

Słowa kluczowe: geofizyka, fizyka Ziemi, magnetyzm ziemski, Obserwatorium Krakowskie, obserwatorium magnetyczne, stacja sejsmologiczna, L.A. Birkenmajer, M.P. Rudzki

Słowa kluczowe (w języku angielskim): geophysics, Earth physics, Earth magnetism, Kraków Observatory, magnetism observatory, seismic station, L.A. Birkenmajer, M.P. Rudzki

Prace Geograficzne, 2011, z. 127, s. 7-30.

pl

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (267 KB)

Janusz Fedirko 

 s. 31-48

Edward Stenz - geograf, wybitny badacz Afganistanu

pl

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (196 KB)

Kalliopi Gaki-Papanastassiou, Hampik Maroukian, and Violeta Kourmpanian 

 s. 49-59

The morphotectonic evolution of southern half of Kythira Island (Ionian sea, Greece) during the Quaternary

en

\"textSummary Pełny tekst (2.1 MB)

Roman S. Chalov 

 s. 61-70

Fluvial processes as a reflection of river sediment transport. Examples from Russia

en

\"textSummary Pełny tekst (291 KB)

Janina Bożena Trepińska 

 s. 71-85

Cracow barometric series as a basis for long-term air pressure research

en

\"textSummary Pełny tekst (804 KB)

Julie Méline, Stanislas Wicherek, Bertrand Julien-Laferriere, Jean-Paul Oudinet 

 s. 87-113

Assessment of exposure to air pollution from road traffic: use of air dispersion model CALINE4 at a fine scale in Cracow

en

\"textSummary Pełny tekst (1.4 MB)

© IGiGP UJ "2022"