Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Chełmicki W. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 127.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski oraz angielski

Cena: 20.00 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Katarzyna Dormus 

 s. 7-30

Fizyka Ziemi i jej światowe początki w Uniwersytecie Jagiellońskim

pl

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (267 KB)

Janusz Fedirko 

 s. 31-48

Edward Stenz - geograf, wybitny badacz Afganistanu

Edward Stenz - geograf, wybitny badacz Afganistanu

Zarys treści: Artykuł dotyczy afgańskiego dorobku naukowego Edwarda Stenza, polskiego przyrodnika, który spędził 9 lat w Afganistanie. Krótki okres życia po powrocie oraz choroba spowodowały, że Stenz nie opublikował wszystkich swych naukowych spostrzeżeń z pobytu w tym kraju. Ten dziś nieco zapomniany uczony, rzadko jest przywoływany nawet w aspekcie polskiej, tak licznej na początku XXI wieku obecności w Afganistanie. Warto zatem przypomnieć jego sylwetkę naukową, zwłaszcza afgański okres jego działalności. Edward Stenz był polskim pionierem badań geograficznych w Afganistanie: hydrografem, meteorologiem, klimatologiem, geofizykiem. Tworzył podwaliny tych dyscyplin naukowych w Afganistanie, co w skrajnie odmiennych warunkach kulturowych łatwe nie było i, mimo ogromu włożonej pracy, trwałych efektów naukowych dla Afganistanu nie przyniosło; kontynuatorzy dzieła polskiego geografa szybko rezygnowali z przedsięwziętego zadania.

Słowa kluczowe: Stenz, Afganistan, Kabul, Hindukusz, hydrografia, klimatologia, geofizyka, sejsmologia, badania, trzęsienia ziemi, obserwacje meteorologiczne

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Afghanistan, Kabul, Hindu Kush, hydrography, climatology, geophysics, seismology, earthquakes, meteorological observations

Prace Geograficzne, 2011, z. 127, s. 31-48.

pl

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (196 KB)

Kalliopi Gaki-Papanastassiou, Hampik Maroukian, and Violeta Kourmpanian 

 s. 49-59

The morphotectonic evolution of southern half of Kythira Island (Ionian sea, Greece) during the Quaternary

en

\"textSummary Pełny tekst (2.1 MB)

Roman S. Chalov 

 s. 61-70

Fluvial processes as a reflection of river sediment transport. Examples from Russia

en

\"textSummary Pełny tekst (291 KB)

Janina Bożena Trepińska 

 s. 71-85

Cracow barometric series as a basis for long-term air pressure research

en

\"textSummary Pełny tekst (804 KB)

Julie Méline, Stanislas Wicherek, Bertrand Julien-Laferriere, Jean-Paul Oudinet 

 s. 87-113

Assessment of exposure to air pollution from road traffic: use of air dispersion model CALINE4 at a fine scale in Cracow

en

\"textSummary Pełny tekst (1.4 MB)

© IGiGP UJ "2022"