Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Chełmicki W. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 127.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski oraz angielski

Cena: 20.00 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Katarzyna Dormus 

 s. 7-30

Fizyka Ziemi i jej światowe początki w Uniwersytecie Jagiellońskim

pl

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (267 KB)

Janusz Fedirko 

 s. 31-48

Edward Stenz - geograf, wybitny badacz Afganistanu

pl

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (196 KB)

Kalliopi Gaki-Papanastassiou, Hampik Maroukian, and Violeta Kourmpanian 

 s. 49-59

The morphotectonic evolution of southern half of Kythira Island (Ionian sea, Greece) during the Quaternary

en

\"textSummary Pełny tekst (2.1 MB)

Roman S. Chalov 

 s. 61-70

Fluvial processes as a reflection of river sediment transport. Examples from Russia

en

\"textSummary Pełny tekst (291 KB)

Janina Bożena Trepińska 

 s. 71-85

Cracow barometric series as a basis for long-term air pressure research

Summary: Monthly and annual series of air pressure in Cracow were produced on the basis of barometric measurements from 1792 to 2005. The site of measurements is reliably homogeneous. Each measurement by the mercury barometer was reduced to air temperature of oC, but a reduction to sea level was not applied, moreover each reading of the mercury position in the barometer was adjusted by a set of constant corrections: the instrumental one and adjustments for latitude and Earth's radius. The historical meteorological station of the Jagiellonian University is located at 220 meters a.s.l. A set of 13 Figures illustrates the time variability and fluctuations of the atmospheric pressure. The range of variability of the mean values can be very large, exceeding 25 hPa in winter months. Additionally, cases of particular changes within 3 and 24 hours have been presented according to data from 1951-2000. Rough criteria for distinguishing such changes allow to find out the most of extreme abrupt pressure drops and rises in wintertime.

Słowa kluczowe (w języku angielskim): long-term air pressure data, homogeneous series, air pressure fluctuations, rapid changes.

Prace Geograficzne, 2011, z. 127, s. 71-85.

en

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (804 KB)

Julie Méline, Stanislas Wicherek, Bertrand Julien-Laferriere, Jean-Paul Oudinet 

 s. 87-113

Assessment of exposure to air pollution from road traffic: use of air dispersion model CALINE4 at a fine scale in Cracow

en

\"textSummary Pełny tekst (1.4 MB)

© IGiGP UJ "2022"