Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Do końca wierny Polsce i Geografii. Wiktor Rudolf Ormicki (1898-1941)

Do końca wierny Polsce i Geografii. Wiktor Rudolf Ormicki (1898-1941)

Jackowski A. (red.), 2011, Do końca wierny Polsce i Geografii. Wiktor Rudolf Ormicki (1898-1941), IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-72-4

Język publikacji: polski

Cena: 60.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (2.7 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Wstęp  ....7

Introduction  ....11

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

  Droga życiowa Wiktora Rudolfa Ormickiego (1 lutego 1898 - 17 września 1941) ....15

  1. Wstęp ....15

  2. Stan badań dotyczących biografii Wiktora Ormickiego ....16

  3. Lata młodzieńcze, studia na Uniwersytecie Jagiellońskim ....18

  4. Praca w Kole Geografów Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego ....21

  5. Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego ....24

  6. Dorobek naukowy ....34

  7. Współpraca z "Wiadomościami Geograficznymi" ....37

  8. Praca poza Uniwersytetem Jagiellońskim ....39

  9. Udział w zjazdach i konferencjach ....42

  10. Wycieczki, badania terenowe, podróże naukowe ....45

  11. Współpraca ze środowiskiem nauczycielskim ....54

  12. Popularyzacja geografii ....60

  13. Polski uczony i geograf wobec brutalności nacjonalizmu niemieckiego ....63

  14. Sonderaktion Krakau ....71

  15. Gusen, śmierci dolino przeklęta... ....78

  16. Zakończenie ....87

  The life of Wiktor Rudolf Ormicki (February 1, 1898 - September 17, 1941) ....89

Maria Soja, Andrzej Zborowski 

  Wiktor Rudolf Ormicki - prekursor badań geografii ludności i osadnictwa w Polsce ....95

  Wiktor Rudolf Ormicki - a pioneer in population and settlement geography research in Poland ....112

Adam Jelonek 

  O niektórych metodach stosowanych przez Wiktora Ormickiego w badaniach geografii ludności ....115

  On selected methods used by Wiktor Ormicki in research on population geography ....119

Janusz Ustupski 

  Rozwój społeczno-gospodarczy Tarnowa na tle badań Wiktora Ormickiego ....121

  Socio-economic development of the City of Tarnów versus research conducted by Wiktor Ormicki ....130

Piotr Trzepacz 

  Rolnictwo w pracach Wiktora Rudolfa Ormickiego ....131

  1. Wprowadzenie ....131

  2. Rolnicze użytkowanie ziemi ....132

  3. Ludność wiejska ....135

  4. Potencjał aplikacyjny opracowań o tematyce rolniczej ....137

  5. Zakończenie ....138

  Agriculture in the papers by Wiktor Rudolf Ormicki ....139

Elżbieta Bilska-Wodecka 

  Wkład Wiktora Ormickiego w rozwój krajoznawstwa ....141

  1. Wprowadzenie ....141

  2. Początki działalności w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym ....141

  3. Poglądy Wiktora Ormickiego na rolę krajoznawstwa w nauce i w społeczeństwie ....143

  4. Formy pracy krajoznawczej ....145

  5. Wnioski ....146

  Wiktor Ormicki's contribution to tourism development in Poland ....149

Izabela Sołjan 

  Problem kolonii dla Polski w pracach Wiktora Ormickiego ....151

  1. Przyczyny polskich dążeń kolonialnych ....152

  2. Program "Kolonie dla Polski" ....154

  The issue of establishing overseas colonies by Poland in the works of Wiktor Ormicki ....157

Antoni Jackowski 

  Antropogeografia i geografia regionalna w dorobku Wiktora Ormickiego (wybrane problemy) ....159

  1. Wstęp ....159

  2. Wiktor Ormicki jako geograf gospodarczy ....160

  3. Wiktor Ormicki jako geograf regionalny ....174

  4. Zakończenie ....184

  Anthropogeography and regional geography in the writings of Wiktor Ormicki (selected problems) ....188

Antoni Jackowski 

  Wiktor Rudolf Ormicki. Bibliografia ....189

  Wiktor Rudolf Ormicki. Bibliography ....189

Z domowego archiwum 

Jacek Ormicki 

  Zamiast wstępu ....225

  Wprowadzenie ....229

  Introduction ....233

  Pamiętnik ....238

  W polskim mundurze z indeksem. Panna Irena ....274

  Korespondencja ....278

  Finał ....354

© IGiGP UJ "2022"