Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geomorfologia"

Inne wydawnictwa z 2012 roku

Wartości progowe parametrów opadów deszczu inicjujących procesy erozyjne w zlewniach użytkowanych rolniczo

Wartości progowe parametrów opadów deszczu inicjujących procesy erozyjne w zlewniach użytkowanych rolniczo

Święchowicz J., 2012, Wartości progowe parametrów opadów deszczu inicjujących procesy erozyjne w zlewniach użytkowanych rolniczo, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Adam Łajczak

ISBN 978-83-88424-73-1

Język publikacji: polski

Cena: 45.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (11.8 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Rozdział 1 

Wstęp  ....7

1.1. Koncepcja i typy progów geomorficznych  ....8

1.2. Metody wyznaczania progów geomorficznych  ....19

1.3. Cel i zakres pracy  ....20

Rozdział 2 

Obszar badań  ....31

Rozdział 3 

Metody badań  ....37

3.1. Metody opracowania wyników pomiarów opadów atmosferycznych  ....38

3.2. Metody pomiarów erozji wodnej na stokach  ....41

3.2.1. Rozbryzg  ....42

3.2.2. Spłukiwanie  ....45

3.2.3. Erozja linijna  ....49

3.3. Transport zawiesiny w korycie  ....52

3.4. Metody wyróżniania wartości progowych  ....53

Rozdział 4 

Uwarunkowania przebiegu erozji wodnej na stokach  ....57

4.1. Czynniki wewnętrzne wpływające na przekraczanie progów geomorficznych  ....59

4.1.1. Rzeźba terenu  ....59

4.1.2. Gleby  ....66

4.1.3. Użytkowanie ziemi  ....67

4.2. Czynniki zewnętrzne sprzyjające przekraczaniu progów geomorficznych  ....71

4.2.1. Opady atmosferyczne  ....72

4.3. Reprezentatywność wyników badań  ....100

Rozdział 5 

Wartości progowe parametrów opadów deszczu w przebiegu erozji wodnej na stokach  ....103

5.1. Charakterystyka opadów deszczu w latach hydrologicznych 2007-2009  ....103

5.2. Rozbryzg  ....105

5.2.1. Częstość zdarzeń  ....105

5.2.2. Masa rozbryzgu  ....106

5.2.3. Wartości progowe w przebiegu rozbryzgu  ....110

5.3. Spłukiwanie  ....122

5.3.1. Częstość zdarzeń spłukiwania  ....122

5.3.2. Masa przemieszczanego na stoku przez spłukiwanie materiału glebowego  ....122

5.3.3. Wartości progowe wystąpienia spłukiwania  ....131

5.4. Erozja linijna  ....142

5.4.1. Częstość zdarzeń  ....143

5.4.2. Skutki zdarzeń  ....148

5.4.3. Wartości progowe w przebiegu erozji linijnej na stokach  ....153

Rozdział 6 

Wartości progowe dostawy gleby ze stoków do koryta potoku  ....161

Rozdział 7 

Prawdopodobieństwo wystąpienia i przewyższenia zdarzeń erozyjnych na stokach  ....175

7.1. Prawdopodobieństwo wystąpienia i przewyższenia rozbryzgu, spłukiwania oraz erozji linijnej w roku  ....177

7.2. Prawdopodobieństwo wystąpienia i przewyższenia rozbryzgu oraz dostawy materiału glebowego ze stoków do koryta potoku  ....183

7.3. Prawdopodobieństwo wystąpienia i przewyższenia rozbryzgu, spłukiwania oraz erozji linijnej w poszczególnych miesiącach półrocza letniego  ....190

7.4. Prawdopodobieństwo wystąpienia i przewyższenia rozbryzgu oraz dostawy materiału glebowego ze stoków do koryta potoku w poszczególnych miesiącach półrocza letniego  194

Rozdział 8 

Wykorzystanie wartości progowych parametrów opadów deszczu do oceny roli procesów erozyjnych w obszarach użytkowanych rolniczo  ....203

Rozdział 9 

Podsumowanie  ....217

Rozdział 10 

Wnioski  ....225

Podziękowania  ....229

Bibliografia  ....231

Spis rycin / List of figures  ....265

Spis tabel / List of tables  ....273

Summary. Rainfall thresholds for erosion processes in agricultural catchments  ....279

© IGiGP UJ "2022"