Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2012 roku

Dzieje Instytutu Geograficznego w Uniwersytecie Lwowskim w latach 1883-1939

Dzieje Instytutu Geograficznego w Uniwersytecie Lwowskim w latach 1883-1939

Harasimiuk K.A., 2012, Dzieje Instytutu Geograficznego w Uniwersytecie Lwowskim w latach 1883-1939, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-74-8

Język publikacji: polski

Cena: 49.90 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (15.3 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Wstęp  ....7

1. Lwów w dziejach kultury i nauki polskiej  ....11

2. Nauki przyrodnicze i społeczne w historii Uniwersytetu Lwowskiego  ....29

3. Instytut Geograficzny Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1883-1910  ....43

  3.1. Pierwszy dyrektor Instytutu 44

  3.2. Instytut Geograficzny pod kierunkiem prof. Antoniego Rehmana ....53

  3.3 Uczniowie i współpracownicy prof. Antoniego Rehmana ....56

  3.4. Ocena pierwszego okresu w dziejach Instytutu Geograficznego ....71

4. Instytut Geograficzny Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1911-1930  ....95

  4.1. Lata 1911-1914 ....95

  4.2. Trudne lata wojny 1914-1920 103

  4.3. Droga Eugeniusza Romera do niepodległej Polski ....114

  4.4. W wolnej Polsce. Instytut Geograficzny w latach 1921-1930 ....128

5. Sprawa sukcesji po Eugeniuszu Romerze  ....203

6. Instytut Geograficzny Uniwersytetu Jana Kazimierza w latach 1931-1939  ....225

  6.1. Dzialalność organizacyjna, dydaktyczna i badawcza Instytutu 225

  6.2. Sylwetki profesorów najściślej współpracujących z Instytutem Geograficznym ....242

7. Instytut Kartograficzny im. Eugeniusza Romera  ....261

  7.1. Geneza i rozwój Instytutu ....261

  7.2. Ludzie i dorobek Instytutu Kartograficznego ....266

8. Koło Geografów Uniwersytetu Jana Kazimierza  ....285

9. Działalność wydawnicza lwowskich geografów  ....293

10. Działania w kierunku integracji środowiska geografów w Polsce w ramach towarzystw geograficznych  ....305

11. Dorobek Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jana Kazimierza  ....319

Epilog  ....327

Bibliografia  ....351

Spis fotografii  ....361

Spis rycin  ....365

Załączniki  ....373

Summary. History of the Institute of Geography at the Lvov University in the years 1883-1939  ....429

Indeks nazwisk  ....435

© IGiGP UJ "2022"