Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Hydrologia"

Inne wydawnictwa z 2012 roku

Czasowo-przestrzenna zmienność cech fizykochemicznych wód Tatrzańskiego Parku  Narodowego

Czasowo-przestrzenna zmienność cech fizykochemicznych wód Tatrzańskiego Parku Narodowego

Żelazny M., 2012, Czasowo-przestrzenna zmienność cech fizykochemicznych wód Tatrzańskiego Parku Narodowego, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-80-9

Język publikacji: polski

Cena: 88.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (11.5 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Przedmowa  ....7

1. Wprowadzenie  ....9

  1.1. Stan badań hydrochemicznych w polskich Tatrach ....11

  1.2. Cel i zakres pracy ....21

2. Środowisko przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego  ....23

  2.1. Główne cechy środowiska przyrodniczego ....23

  2.2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego badanych zlewni ....30

3. Metody badań cech fizykochemicznych wód  ....57

  3.1. Terenowe metody badań sezonowej zmienności wód potoków i źródeł ....57

  3.2. Terenowe metody badań zróżnicowania przestrzennego wód źródlanych ....64

  3.3. Metody laboratoryjne ....74

  3.4. Metody statystyczne, wizualizacja danych ....81

4. Zróżnicowanie przestrzenne i sezonowa zmienność cech fizykochemicznych wód tatrzańskich  ....93

  4.1. Zróżnicowanie przestrzenne ....93

  4.2. Zmienność sezonowa ....109

  4.3. Czynniki kształtujące zmienność sezonową ....133

  4.4. Reżim hydrochemiczny wód potoków tatrzańskich ....148

  4.4.1. Reżim wysokogórski ....150

  4.4.2. Reżim średniogórski ....154

5. Zróżnicowanie przestrzenne cech fizykochemicznych źródeł tatrzańskich  ....163

  5.1. Ogólna charakterystyka hydrochemiczna źródeł ....163

  5.1.1. Charakterystyka hydrochemiczna źródeł drenujących trzon krystaliczny i część osadową ....188

  5.1.2. Charakterystyka hydrochemiczna źródeł drenujących część osadową: serie wierchowe, reglowe i paleogen Podhala ....194

  5.2. Charakterystyka hydrochemiczna źródeł drenujących skały ze względu na uwarunkowania litologiczne ....199

  5.3. Zróżnicowanie przestrzenne typów hydrochemicznych źródeł ....206

  5.4. Środowiska hydrogeochemiczne źródeł ....222

6. Podsumowanie i wnioski  ....231

Podziękowania  .... 237

Literatura  ....241

Summary  ....275

Spis tabel  ....279

Spis rycin  ....281

© IGiGP UJ "2022"