Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geomorfologia"

Inne wydawnictwa z 2012 roku

Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne)

Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne)

Krzemień K. (red.), 2012, Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne), IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-82-3

Język publikacji: polski

Cena: 35.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (10.7 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Wstęp  ....7

Rozdział 1 

Kazimierz Krzemień  Metody badań struktury koryt rzecznych ....9

Rozdział 2 

Kartowanie koryt rzecznych  Maria Kamykowska, Ludwik Kaszowski, Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki ....15

Rozdział 3 

Parametry morfometryczne zlewni i koryt rzecznych w badaniach systemu fluwialnego  Michał Łyp ....43

Rozdział 4 

Artur Radecki-Pawlik  Budowle hydrotechniczne w korytach rzek górskich ....55

Rozdział 5 

Elżbieta Gorczyca  Struktura i morfodynamika koryta Łososiny (Beskid Wyspowy). Przykład opracowania ....79

Rozdział 6 

Joanna Korpak  Morfologia i funkcjonowanie uregulowanego koryta rzeki górskiej (na przykładzie Mszanki w Gorcach). Przykład opracowania ....89

Rozdział 7 

Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki  Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące koryt rzecznych ....103

Rozdział 8 

Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki  Metody pomiarów terenowych i przyrządy pomiarowe wykorzystywane w badaniu koryt rzecznych ....115

Rozdział 9 

Dominika Wrońska-Wałach  Przeglądowe i szczegółowe podejścia do badań struktury koryt rzecznych w literaturze geomorfologicznej ....123

Kazimierz Krzemień  Zakończenie ....133

© IGiGP UJ "2022"