Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Skrypty i podręczniki"

Inne wydawnictwa z 2012 roku

Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich

Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich

Trzepacz P. (red.), 2012, Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-83-0

Język publikacji: polski

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (15.3 MB)

Spis treści

Przedmowa  ....7

Część I. Wprowadzenie do koncepcji rozwoju zrównoważonego 

Piotr Trzepacz  Geneza i istota koncepcji rozwoju zrównoważonego ....11

Piotr Trzepacz  Zasady i mierniki rozwoju zrównoważonego 37

Część II. Globalne wyzwania a zrównoważony rozwój 

Kazimierz Górka  Zasoby naturalne ....55

Andrzej Graczyk  Gospodarka rynkowa ....71

Małgorzata Poniatowska-Jaksch  Odpowiedzialność przedsiębiorstw .... 87

Piotr Trzepacz  Globalne problemy rolnictwa ....103

Sławomir Kurek  Ubóstwo na świecie ....140

Jacek Kozak  Technologie informacji geograficznej a zapobieganie skutkom katastrof przyrodniczych i antropogenicznych ....175

Zbigniew Ustrnul  Zmiany klimatu -współczesne spojrzenie ....191

Marek Sobczyński  Pokój i bezpieczeństwo w skali globalnej ....213

Andrzej Porębski  Różnorodność kulturowa i wzajemne zrozumienie kultur ....293

Krystyna Pawłowska  Czy Polska może i czy powinna być drugą Japonią? Wybrane zagadnienia studium porównawczego japońskiej i polskiej drogi do zrównoważonego rozwoju miasta ....309

Piotr Trzepacz, Urszula Nikitin, Katarzyna Rotter-Jarzębińska  Concept of sustainable development towards global challenges (summary) ....335

Część III. Varia 

Wywiad z Panią Martą Waldon, koordynatorką projektów realizowanych przez Fundację Aeris Futuro   345

Piotr Trzepacz, Urszula Nikitin, Katarzyna Rotter-Jarzębińska  Cele, założenia i realizacja projektu "Akademicki Cykl Edukacyjny: Zrównoważony Rozwój - Wyzwania Globalne" ....349

Słownik pojęć  ....357

Spis autorów  ....361

© IGiGP UJ "2022"