Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2014 roku

Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku.

Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku.

Gwosdz K., 2014, Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku., IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-95-3

Język publikacji: polski

Cena: 35.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (3.9 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1. Wstęp  ....9

  1.1. Cel pracy ....16

  1.2. Model koncepcyjny pracy, podstawowe terminy i metody badań ....21

2. Podstawy teoretyczne analizy zmian strukturalnych regionów tradycyjnego przemysłu  31

  2.1. Dlaczego zastojowa ścieżka rozwoju?? ....32

  2.2. Czasowe załamanie czy długotrwały regres?? ....44

  2.3. Determinanty adaptacji ....48

  2.3.1. Znaczenie cech lokalnych ....50

  2.3.2. Znaczenie lokalizacji ....54

  2.3.3. Wpływ cech sytuacji kryzysowej ....56

  2.3.4. Wpływ kontekstu ogólnokrajowego i międzynarodowego ....58

3. Mechanizmy tworzenia nowej ścieżki rozwoju  ....63

  3.1. Nowa ścieżka endogeniczna ....64

  3.2. Transplantacja technologii poprzez inwestycje zewnętrzne ....75

  3.3. Dywersyfikacja w kierunku branż pokrewnych i modernizacja dotychczasowych branż ....79

4. Baza ekonomiczna i specjalizacja funkcjonalna miast konurbacji katowickiej  ....87

  4.1. Wielkość i struktura gospodarek lokalnych w konurbacji ....89

  4.2. Wielkość i struktura bazy ekonomicznej miast konurbacji ....95

5. Nowe dynamiczne działalności w regionie tradycyjnego przemysłu  ....113

  5.1. Nowe działalności produkcyjne ....114

  5.2. Handel wielkopowierzchniowy ....125

  5.3. Logistyczne centra dystrybucji ....128

  5.4. Usługi dla przedsiębiorstw ....130

  5.5. Szkolnictwo wyższe ....136

  5.6. Od gospodarki opartej na węglu do gospodarki opartej na wiedzy ....144

6. Zróżnicowanie dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw  ....155

  6.1. Zróżnicowanie dynamicznych firm według sektorów gospodarki, lokalizacji i poziomu zaawansowania technicznego ....159

  6.2. Czynniki zróżnicowania dynamicznych firm w konurbacji katowickiej ....166

7. Od przemysłowej konurbacji do?...  ....175

  7.1. Teoretyczne aspekty ewolucji organizacji przestrzennej konurbacji przemysłowej ....175

  7.2. Proces funkcjonalno-przestrzennego kształtowania się konurbacji katowickiej do 1989 r. ....181

  7.3. Hierarchia miast konurbacji ....189

  7.4. Komplementarność gospodarek miast konurbacji w świetle analizy odpowiedniości ....192

  7.5. Powiązania między miastami w świetle dojazdów do pracy ....195

  7.6. Między konkurencją a współpracą - relacje między miastami konurbacji ....199

  7.7. Model przestrzenno-funkcjonalny konurbacji ....204

8. Wnioski  ....209

Literatura  ....225

Mechanisms of economic and spatial evolution in the old industrial region of Katowice (?Poland?) after 1989 - summary .  ....253

Spis tabel  ....265

Spis rycin  ....267

© IGiGP UJ "2022"