Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2014 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2

Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-07-7

Język publikacji: polski

Cena: 15.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Paweł Krąż 

 s. 9-15

Wstęp

Pełny tekst (144 KB)

Janusz Górny 

 s. 17-31

Uwarunkowania rozwoju turystyki kolejowej w województwie wielkopolskim

Growth of the railway tourism in Wielkopolska Voivodeship

Summary: In recent years, a growing number of regions in the world have viewed tourism as an additional economic development opportunity. Even regions that are widely recognized as unattractive look for their own tourist niches - frequently depending on the use of technical, (most often industrial) heritage. Similar actions are being taken by local governments in various regions of Poland including Wielkopolska Voivodeship. The purpose of the paper is to present a suggestion of the definition of railway tourism and to outline a short history of its development. Moreover, the paper aims to identify various determinants of the development of railway tourism in Wielkopolska Voivodeship. One can regard natural, historical, cultural, social, and industrial determinants as supportive of the development of this type of tourism. The density of the railway network in the Voivodeship is higher than it is, on average, in Poland (Fig. 1), and for this reason there seems to be greater potential for the development of railway tourism. Additionally, some parts of the formerly extensive narrow gauge railway network have been retained. Nevertheless, the geographic distribution of railway attractions in the Voivodeship is not uniform and remains concentrated in its southern and western parts (Fig. 2). Local communities usually take action to make the best possible use of their railway potential in attracting tourist traffic. These actions are not always accompanied by robust efforts on the part of regional and local governments. This is why local political promises, although optimistic on the surface, should be reinforced with consistent actions and real help aimed at organizations attempting to develop railway tourism in Wielkopolska Voivodeship. It seems that the crucial factor is to be well provided for the realisation of the updated strategy of the development of railway tourism in the Wielkoplska voivodeship that has been worked out a few years ago.

Słowa kluczowe: turystyka kolejowa, województwo wielkopolskie, kolej wąskotorowa, parowozownia w Wolsztyni

Słowa kluczowe (w języku angielskim): railway tourism, Wielkopolska Voivodeship, narrow gauge railway, engine house in Wolsztyn

Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków, s. 17-31.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-07-7

Pełny tekst (768 KB)

Joanna Hibner 

 s. 33-47

Monitoring ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu - metody i problemy badawcz

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (845 KB)

Paweł Matulewski 

 s. 49-61

Turystyka w rezerwatach przyrody na obszarze regionu brodnickiego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (233 KB)

Paweł Krąż 

 s. 63-76

Mapy krajobrazowe - wybrane problemy ich tworzenia i zastosowania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (224 KB)

Ewelina Mocior, Paweł Franczak, Joanna Hibner, Paweł Krąż, Agnieszka Nowak, Marcin Rechciński, Natalia Tokarczyk 

 s. 77-101

Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (436 KB)

Arkadiusz Marek Tomczyk 

 s. 103-115

Wpływ sytuacji barycznych na przyrost pokrywy śnieżnej na wybranych stacjach w Europie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.8 MB)

Paweł Franczak 

 s. 117-129

Rola wielkich wezbrań powodziowych w kształtowaniu życia ludności w zlewni górnej Skawy od XV wieku

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (303 KB)

Adam Piasecki 

 s. 131-141

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Toruniu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (229 KB)

Olaf Płachta 

 s. 143-154

Uzdrowiskowa przestrzeń publiczna w wybranych miejscowościach Dolnego Śląska

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (157 KB)

Małgorzata Pokrzywnicka 

 s. 155-165

Dylematy metodologiczne geografa związane z badaniem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz ich postaw politycznych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (156 KB)

Adam Rossmanith 

 s. 167-181

Migracje w skupiskach mniejszości polskiej na Bukowinie Północnej (obwód czerniowiecki na Ukrainie) w latach 1991-2013 na tle przemian etnicznych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (528 KB)

© IGiGP UJ "2022"