Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2014 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2

Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-07-7

Język publikacji: polski

Cena: 15.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Paweł Krąż 

 s. 9-15

Wstęp

Pełny tekst (144 KB)

Janusz Górny 

 s. 17-31

Uwarunkowania rozwoju turystyki kolejowej w województwie wielkopolskim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (768 KB)

Joanna Hibner 

 s. 33-47

Monitoring ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu - metody i problemy badawcz

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (845 KB)

Paweł Matulewski 

 s. 49-61

Turystyka w rezerwatach przyrody na obszarze regionu brodnickiego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (233 KB)

Paweł Krąż 

 s. 63-76

Mapy krajobrazowe - wybrane problemy ich tworzenia i zastosowania

Landscape maps - selected problems in map production and use

Summary: Among many varieties of thematic maps, the landscape ones are quite unique. A careful examination of multiple landscape maps suggests that such maps may provide very different types of information. There are many reasons for this; however, some of the main reasons include a multiplicity of research methods and definitions of the landscape. Another key reason is the lack of a uniform system of producing this type of map. According to W. Lewandowski (1984), a landscape map is a cartographic image that comprehensively captures the natural environment by presenting geographic units (so-called geocomplexes) of varying importance and type as well as their mutual relationship. Regionalization and physical landscape typology are some of the methods of capturing the landscape in a systematic and comprehensive manner (Ostaszewska 2002). The first approach is based on geographic regions, while the second on landscape types. The difference is very simple: Regional units are unique and cannot be found elsewhere in the world (e.g. Tatra Mts., Beskid Wyspowy Mts.), while typological units repeat across countries and continents (e.g. river valley landscapes, high mountains). The manner in which landscape units are identified becomes important later when landscape maps are used for a variety of purposes. Both regional units and typological units can be used by the tourism. For example, the attractiveness of two different regions can be compared (e.g. Tatras vs. Low Fatras). A similar comparison of typological units is not possible, as both the Tatras and the Low Fatras consist of the same landscape types - high and middle mountains (Kondracki 1978). However, the attractiveness of a given landscape type can be evaluated relative to another landscape type, such as lowlands, foothills, and mountains. Landscape maps are an excellent source of information for the purpose of landscape management. The European Landscape Convention, ratified by 38 member states of the Council of Europe as of January 2014, is designed to protect, manage, and plan the landscape throughout the European Union. Many countries have undertaken research efforts and have created landscape maps in order to help implement the regulations set forth by the Convention. One special project shared by all member states is the European Landscape Character Assessment Initiative, which has made it possible to create a Landscape Map of Europe. A number of research publications have also emerged. However, a persistent question remains: What is the definition of the landscape? Some maps are erroneously designated landscape maps. This includes some land cover maps, as land cover is one element of the landscape - but not its whole. A scientific definition of the concept of landscape is needed in order to start creating a method for producing landscape maps. Furthermore, the production of a landscape should not be the ultimate purpose of such a map. It is important that landscape maps be used much more often than is the case today.

Słowa kluczowe: mapa krajobrazowa, krajobraz, typologia, Europejska Konwencja Krajobrazowa

Słowa kluczowe (w języku angielskim): map, landscape, typology, European Landscape Convention

Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków, s. 63-76.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-07-7

Pełny tekst (224 KB)

Ewelina Mocior, Paweł Franczak, Joanna Hibner, Paweł Krąż, Agnieszka Nowak, Marcin Rechciński, Natalia Tokarczyk 

 s. 77-101

Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (436 KB)

Arkadiusz Marek Tomczyk 

 s. 103-115

Wpływ sytuacji barycznych na przyrost pokrywy śnieżnej na wybranych stacjach w Europie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.8 MB)

Paweł Franczak 

 s. 117-129

Rola wielkich wezbrań powodziowych w kształtowaniu życia ludności w zlewni górnej Skawy od XV wieku

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (303 KB)

Adam Piasecki 

 s. 131-141

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Toruniu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (229 KB)

Olaf Płachta 

 s. 143-154

Uzdrowiskowa przestrzeń publiczna w wybranych miejscowościach Dolnego Śląska

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (157 KB)

Małgorzata Pokrzywnicka 

 s. 155-165

Dylematy metodologiczne geografa związane z badaniem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz ich postaw politycznych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (156 KB)

Adam Rossmanith 

 s. 167-181

Migracje w skupiskach mniejszości polskiej na Bukowinie Północnej (obwód czerniowiecki na Ukrainie) w latach 1991-2013 na tle przemian etnicznych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (528 KB)

© IGiGP UJ "2022"