Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2014 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2

Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-07-7

Język publikacji: polski

Cena: 15.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Paweł Krąż 

 s. 9-15

Wstęp

Pełny tekst (144 KB)

Janusz Górny 

 s. 17-31

Uwarunkowania rozwoju turystyki kolejowej w województwie wielkopolskim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (768 KB)

Joanna Hibner 

 s. 33-47

Monitoring ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu - metody i problemy badawcz

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (845 KB)

Paweł Matulewski 

 s. 49-61

Turystyka w rezerwatach przyrody na obszarze regionu brodnickiego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (233 KB)

Paweł Krąż 

 s. 63-76

Mapy krajobrazowe - wybrane problemy ich tworzenia i zastosowania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (224 KB)

Ewelina Mocior, Paweł Franczak, Joanna Hibner, Paweł Krąż, Agnieszka Nowak, Marcin Rechciński, Natalia Tokarczyk 

 s. 77-101

Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań

The typology of natural ephemeral landscapes in the context of the preceding research

Summary: Although the relations between landscape and certain human activities are well recognised in landscape ecology literature, main emphasis is put on stable landscape features. This article, by contrast, focuses on ephemeral landscapes which are defined as the ones consisted of phenomena and features of a changeable character (Brassley 1998). It can be assumed that the phenomena, even of same type, construct a different ephemeral landscape each time. However, despite their evanescence and irregular occurrence (Palang et al. 2007), they still need to be investigated due to their significant role in perception of the whole landscape and its evaluation for different functions (Brassley 1998). The article also refers to substantial theoretical connotations of landscape ephemera and multi-sensory model of perception. The link can be easily recognised in tourism management because a complexity of several landscape ephemera's features strongly influences visitor preferences of certain regions (Huang 2013). Due to stated selective and superficial recognition of the problem, authors' main aim was to propose a novel typology of natural-caused landscape ephemera based on a detailed literature review. In the typology, the visually dominant genetic factor criterion was used. Therefore, there were distinguished landscape ephemera mainly connected with: (1) astronomical factors, (2) weather conditions, (3) endogenic, (4) geomorphologic, (5) hydrological processes, (6) biological and (7) joint ephemeral factors (tab. 1). The typology also reflects different economic and social roles of landscapes assigned to particular groups - e.g. astronomical phenomena, due to their relatively higher predictability, can constitute a core of specific tourist products, while endogenic ones are often perceived as a danger and disruption of a trip (Yang et al. 2008). The authors confirmed considerable inequality in a recognition degree of landscape ephemera of different types. Symptomatically, there are only a few works which present an issue in a complex way. The stress is often put on the short-lasting phenomena itself while there are some durable processes (e.g. aeolian) which can also subconstruct certain landscape ephemera (e.g. ripplemarks). Undoubtedly, there are still many cognitive gaps connected with presented subject which are strongly needed to be filled because of its potential applied role. An influence of landscape ephemera on creating local identity and resident's embeddedness is of an example.

Słowa kluczowe: krajobraz efemeryczny, zjawiska efemeryczne, typologia krajobrazu, percepcja krajobrazu

Słowa kluczowe (w języku angielskim): ephemeral landscape, landscape ephemera, landscape typology, landscape perception

Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków, s. 77-101.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-07-7

Pełny tekst (436 KB)

Arkadiusz Marek Tomczyk 

 s. 103-115

Wpływ sytuacji barycznych na przyrost pokrywy śnieżnej na wybranych stacjach w Europie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.8 MB)

Paweł Franczak 

 s. 117-129

Rola wielkich wezbrań powodziowych w kształtowaniu życia ludności w zlewni górnej Skawy od XV wieku

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (303 KB)

Adam Piasecki 

 s. 131-141

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Toruniu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (229 KB)

Olaf Płachta 

 s. 143-154

Uzdrowiskowa przestrzeń publiczna w wybranych miejscowościach Dolnego Śląska

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (157 KB)

Małgorzata Pokrzywnicka 

 s. 155-165

Dylematy metodologiczne geografa związane z badaniem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz ich postaw politycznych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (156 KB)

Adam Rossmanith 

 s. 167-181

Migracje w skupiskach mniejszości polskiej na Bukowinie Północnej (obwód czerniowiecki na Ukrainie) w latach 1991-2013 na tle przemian etnicznych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (528 KB)

© IGiGP UJ "2022"