Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2014 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2

Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-07-7

Język publikacji: polski

Cena: 15.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Paweł Krąż 

 s. 9-15

Wstęp

Pełny tekst (144 KB)

Janusz Górny 

 s. 17-31

Uwarunkowania rozwoju turystyki kolejowej w województwie wielkopolskim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (768 KB)

Joanna Hibner 

 s. 33-47

Monitoring ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu - metody i problemy badawcz

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (845 KB)

Paweł Matulewski 

 s. 49-61

Turystyka w rezerwatach przyrody na obszarze regionu brodnickiego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (233 KB)

Paweł Krąż 

 s. 63-76

Mapy krajobrazowe - wybrane problemy ich tworzenia i zastosowania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (224 KB)

Ewelina Mocior, Paweł Franczak, Joanna Hibner, Paweł Krąż, Agnieszka Nowak, Marcin Rechciński, Natalia Tokarczyk 

 s. 77-101

Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (436 KB)

Arkadiusz Marek Tomczyk 

 s. 103-115

Wpływ sytuacji barycznych na przyrost pokrywy śnieżnej na wybranych stacjach w Europie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.8 MB)

Paweł Franczak 

 s. 117-129

Rola wielkich wezbrań powodziowych w kształtowaniu życia ludności w zlewni górnej Skawy od XV wieku

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (303 KB)

Adam Piasecki 

 s. 131-141

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Toruniu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (229 KB)

Olaf Płachta 

 s. 143-154

Uzdrowiskowa przestrzeń publiczna w wybranych miejscowościach Dolnego Śląska

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (157 KB)

Małgorzata Pokrzywnicka 

 s. 155-165

Dylematy metodologiczne geografa związane z badaniem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz ich postaw politycznych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (156 KB)

Adam Rossmanith 

 s. 167-181

Migracje w skupiskach mniejszości polskiej na Bukowinie Północnej (obwód czerniowiecki na Ukrainie) w latach 1991-2013 na tle przemian etnicznych

Migrations within Polish minority communities in Northern Bukowina (Chernivtsi Oblast in Ukraine) between 1991 and 2013 in the context of ethnic changes

Summary: Bukowina is a historical region crossed by a national border since 1940 (initially Romanian-Soviet border), and since 1991 the border between Romania and Ukraine. The northern part of this region is located in the Chernivtsi Oblast in Ukraine. A surge of Polish immigration to Bukowina took place when the region belonged to Austria in the years 1774-1918. The following villages in the northern part of Bukowina were populated by Poles in 1803: Kaliczanka (close to the city of Czerniowce), Stara Huta, and Tereblecze (Fig. 1). This paper is based on personal interviews conducted in six Polish minority communities in the Chernivtsi Oblast (region) in 2013 (Fig. 1). Each selected village was inhabited by at least ten Polish families. The data in the paper were derived from 351 interviews conducted in all households in Polish clusters for a total of 1,184 residents. The main causes of migration in the study area were found to be economic in nature in the case of external migrations and family-related in the case of internal migrations (Fig. 2). Far fewer individuals migrated within the study area in the years 1991-2013 (Fig. 3). Internal migrations were linked with short distances within the Chernivtsi Oblast (Fig. 4). Migration abroad occurred primarily to Italy, Belgium, Russia, Belarus, Poland, and the United States (Fig. 5). Women migrated more often (53.3 %) than men (46.7 %). In the years 1991-2013, 69% of the 96 individuals who became part of Polish families were not of Polish origin. This non-Polish surge cause changes in the ethnic profile of Polish clusters, cultural mixing, and the gradual disappearance of the Polish language in the region.

Słowa kluczowe: migracja zagraniczna, migracja wewnętrzna, skupisko mniejszości polskiej, Bukowina, Ukraina, Polacy

Słowa kluczowe (w języku angielskim): external migration, internal migration, Polish minority cluster, Bukowina, Ukraine, Poles

Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków, s. 167-181.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-07-7

Pełny tekst (528 KB)

© IGiGP UJ "2022"