Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2014 roku

Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach

Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach

Krzesiwo K., 2014, Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-99-1

Język publikacji: polski

Cena: 45.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (7.7 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Wstęp  ....17

1. Problematyka rozwoju i funkcjonowania ośrodków narciarskich w Polsce i na świecie w świetle dotychczasowego stanu badań  ....23

  1.1. Współczesne problemy rozwoju ośrodków narciarskich na świecie ....23

  1.2. Główne kierunki rozwoju turystyki narciarskiej na świecie ....29

  1.3. Wybrane problemy rozwoju ośrodków narciarskich w Polsce ....37

2. Uwarunkowania rozwoju turystyki narciarskiej na obszarze badań  ....41

  2.1. Położenie i dostępność komunikacyjna ....41

  2.2. Uwarunkowania przyrodnicze ....46

  2.2.1. Rzeźba terenu ....47

  2.2.2. Warunki klimatyczne ....49

  2.2.2.1. Stosunki termiczne ....51

  2.2.2.2. Opady atmosferyczne ....51

  2.2.2.3. Pokrywa śnieżna ....52

  2.2.3. Syntetyczna ocena warunków przyrodniczych z punktu widzenia narciarstwa ....54

  2.2.4. Obszarowe formy ochrony przyrody ....55

  2.3. Charakterystyka społeczno-gospodarcza ....59

  2.3.1. Charakterystyka społeczna ....59

  2.3.2. Charakterystyka gospodarcza ....61

  2.4. Stan rozwoju bazy noclegowej ....64

3. Rozwój turystyki i infrastruktury narciarskiej w Karpatach Polskich  67

  3.1. Okres do 1918 r. ....67

  3.2. Okres 1918-1939 r. ....72

  3.3. Okres II wojny światowej ....76

  3.4. Okres 1945-1989 r. ....77

  3.5. Okres po 1989 r. ....83

4. Obecny stan zagospodarowania dla turystyki narciarskiej  ....93

  4.1. Stan bazy narciarskiej w Karpatach Polskich ....93

  4.1.1. Baza dla narciarstwa zjazdowego ....93

  4.1.2. Baza dla narciarstwa biegowego ....97

  4.1.3. Skocznie narciarskie ....99

  4.2. Stan infrastruktury dla narciarstwa zjazdowego w badanych stacjach ....100

  4.3. Szczegółowa charakterystyka badanych stacji pod względem zagospodarowania dla narciarstwa zjazdowego ....107

  4.3.1. Białka Tatrzańska ....107

  4.3.2. Brenna ....108

  4.3.3. Bukowina Tatrzańska ....109

  4.3.4. Czarna Góra ....09

  4.3.5. Korbielów ....110

  4.3.6. Krynica ....111

  4.3.7. Małe Ciche ....111

  4.3.8. Szczyrk ....112

  4.3.9. Ustroń ....113

  4.3.10. Ustrzyki Dolne ....113

  4.3.11. Wierchomla ....114

  4.3.12. Wisła ....115

  4.3.13. Witów ....116

  4.3.14. Zakopane ....116

  4.3.15. Zawoja ....117

  4.3.16. Zwardoń ....117

5. Społeczne i przestrzenne determinanty uczestnictwa w turystyce narciarskiej  ....119

  5.1. Charakterystyka próby badawczej ....119

  5.2. Ocena zależności między badanymi cechami ....122

  5.3. Czynniki uczestnictwa w turystyce narciarskiej ....125

  5.4. Klasyfikacja stacji narciarskich ze względu na główne cechy ruchu narciarskiego ....128

  5.5. Syntetyczna ocena sytuacji rozwojowej badanych stacji narciarskich ....132

6. Ocena atrakcyjności stacji narciarskich w opinii turystów  ....137

  6.1. Motywy wyboru stacji narciarskich ....137

  6.2. Czynniki atrakcyjności ośrodków i stacji narciarskich ....143

  6.3. Ocena jakości bazy narciarskiej stacji narciarskich w opinii turystów ....146

  6.4. Mocne i słabe strony badanych stacji narciarskich w opinii turystów ....150

  6.5. Znaczenie opinii narciarzy i snowboardzistów z punktu widzenia konkurencyjności stacji narciarskich ....157

7. Przekształcenia strukturalne oraz bariery rozwoju i funkcjonowania ośrodków i stacji narciarskich w opinii gestorów  ....163

  7.1. Przekształcenia strukturalne ośrodków narciarskich ....163

  7.2. Bariery i ograniczenia rozwoju ośrodków narciarskich ....170

8. Zakończenie.193 

Bibliografia  ....197

Spis tabel  ....215

Spis rycin  ....221

Spis fotografii  ....227

Development and functioning of ski stations in the Polish Carpathians - Summary  ....229

Załącznik 1  ....233

Załącznik 2  ....243

© IGiGP UJ "2022"