Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2016 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Franczak P., Krąż P., Liro J., Liro M., Listwan-Franczak K. (red.), 2016, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 4, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-28-2

Język publikacji: polski

Cena: 28.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Julian Bożentka 

 s. 13-23

Zróżnicowanie strukturalno-funkcjonalne i przekształcenia antropogeniczne roślinności na poziomie ponadekosystemalnym obszarów zurbanizowanych na przykładzie Krakowa

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (145 KB)

Łukasz Fiedeń, Maciej Filiks 

 s. 25-39

Ocena regularności kursowania autobusów na linii nr 194 w Krakowie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (177 KB)

Zofia Fludra, Paweł Matulewski, Mirosław Makohonienko 

 s. 41-54

Ruch turystyczny w Zamku Kórnickim w latach 1990-2013

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (518 KB)

Paweł Franczak, Karolina Listwan-Franczak 

 s. 55-84

Powódź w zlewni Miedzianki (zlewnia Nysy Łużyckiej) w sierpniu 2010 roku. Dobra praktyka w redukcji ryzyka powodziowego w małych zlewniach górskich, w których wystąpiła powódź błyskawiczna

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (9.1 MB)

Paweł Franczak, Michał Zatorski, Krzysztof Buczek, Wojciech J. Gubała, Marek Górnik1, Karolina Listwan-Franczak, Tomasz Mleczek, Czesław Szura 

 s. 85-116

Inwentaryzacja, waloryzacja i geoochrona jaskiń w Paśmie Babiogórskim i Przedbabiogórskim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Paweł Krąż 

 s. 117-138

Podatność środowiska przyrodniczego na wybrane czynniki presji - studium przypadku polskiej części zlewni Białki

Susceptibility of the natural environment to selected pressure factors - case study of the Polish part of the Białka river catchment

Summary: The diagnosis of the state of the natural environment is a frequent task of both theoretical researchers as well as teams of experts from a variety of institutions focused on environmental protection and management. This type of planning document serves as a key tool in natural environment and landscape protection. Diagnostic documents cover the identification and characterization of the state and functioning of the environment, critical analysis of the state of the environment, analysis of primary predispositions to generate spatial and functional structure, and evaluation of applicability to various forms of land management. In Poland, the identification of pressure factors and evaluation of environmental susceptibility could find an applied purpose in methods used to produce strategic planning documents. Political, economic, and social change in Poland in the 1990s produced a number of changes in the magnitude of various environmental processes. An example of an environmental system experiencing change is that of the Białka river catchment, which is a valuable natural area in southern Poland, an area affected by human impact to some degree. The scientific literature includes a number of works on the functioning and structure of this natural system. It covers several additional areas of inquiry including changes in the Białka environmental system, the presence of threats thereto, and the effects of human activity on the local environment (Balon 1993, 2001, 2002a; Kukulak 1994; Krąż, Balon 2010; Duda, Ziaja 2010; Krąż 2012a, b). The natural environment in the Białka catchment is susceptible to the effects of a number of pressure factors. The concept of susceptibility in the environmental context is defined as the yielding to pressure factors by a natural environment. The more susceptible the environment, the less stable it is, and vice versa. Less susceptible areas are more stable. However, it is also noteworthy that areas susceptible to a given type of change may not experience that particular type of change (Balon 2001). The study area consists of Polish part of the Białka river catchment, with an area of 127 km2. It is located in the Central Western Carpathians. The study area was divided into a set of square fields (side: 700 m). Each square was analyzed for the presence of selected pressure factors. Most data were acquired directly in the field, while data for less accessible locations were obtained from topographic maps and aerial photographs. The following environmental pressure factors were used in the study: abiotic degradation of forests, biotic degradation of forests, evolution of river channel systems, slope evolution, and renaturalization. Human impact factors included mostly tourism, agriculture, settlement, roads and associated infrastructure. In this study, several indexes were calculated: (1) environmental pressure susceptibility index, (2) human impact index, (3) comprehensive susceptibility index, which is the sum of those. The spatial distribution of comprehensive susceptibility index values varied. Test squares with the highest index value (7) were located along the axis of the Białka Valley. Index values of 5 and 6 were also quite common in the valley. This suggests an accumulation of environmental and anthropogenic functions in the study area, which now experiences a significant amount of functional conflict. At many locations across the valley, the natural environment is resilient enough to effectively resist the effects of pressure factors. This is not merely a reference to human impact, which is usually negative, but to all the studied pressure factors. The research method used in this study can be modified and used in a large variety of applied contexts. It can be used to identify potential conflicts between the needs of human society and the natural environment. The results of this study provide added value to planning documents. They can also be employed to support a frequently inadequate system of spatial planning and environmental protection in Poland.

Słowa kluczowe: podatność środowiska, czynniki presji, antropopresja, dolina Białki

Słowa kluczowe (w języku angielskim): environmental susceptibility, pressure factors, human impact, Białka valley

Franczak P., Krąż P., Liro J., Liro M., Listwan-Franczak K. (red.), 2016, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 4, IGiGP UJ, Kraków, s. 117-138.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-28-2

Pełny tekst (261 KB)

Julia Kaczmarek-Khubnaia 

 s. 139-154

Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze Gruzji

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (657 KB)

Magdalena Kugiejko 

 s. 155-168

Program edukacyjny Comenius jako czynnik budujący tożsamość uczniów i nauczycieli, otwartą na mobilność i współpracę międzynarodową

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (307 KB)

Monika Leleń 

 s. 169-181

Asymetria systemów stokowych w Tatrach Wysokich w świetle analizy morfometrycznej z użyciem GIS

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (654 KB)

Karolina Listwan-Franczak, Jarosław Działek, Wojciech Biernacki 

 s. 185-206

Szanse i bariery wykorzystania ubezpieczenia od katastrof naturalnych jako nietechnicznego środka ochrony przed powodzią w Polsce

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (365 KB)

Anna Marszałek, Witold Jucha, Paweł Franczak 

 s. 207-224

Zastosowanie danych LiDAR w badaniach koryt rzecznych na przykładzie Skawicy i Sopotni Wielkiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.5 MB)

Remigiusz Pacyna, Agnieszka Świętek 

 s. 225-244

Multimedialne środki dydaktyczne w kształceniu geograficznym społeczeństwa informatycznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (455 KB)

Elżbieta Permus, Karolina Maciejczyk, Magdalena Murawska, Magdalena Zawiło 

 s. 245-258

Źródło "Spod Roha" - ciekawostka krenologiczna w masywie Połoniny Wetlińskiej (Bieszczady Wysokie)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (764 KB)

Liliana Siekacz 

 s. 259-282

Morfologia i skład granulometryczny osuwisk warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny w dolinie Ebby (Spitsbergen, Svalbard)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Agata Staszak-Piekarska 

 s. 283-291

Badanie motywacji wyboru kierunku geoinformacja inżynierska na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2013-2015

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (161 KB)

Arkadiusz M. Tomczyk 

 s. 293-308

Duże zmiany temperatury powietrza z dnia na dzień w Nylesund i ich związek z cyrkulacją atmosferyczną

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.1 MB)

Karol Witkowski, Paweł Franczak 

 s. 309-327

Gwałtowne wezbranie spowodowane nawalnymi opadami deszczu w zlewni potoku Zygodówka (Pogórze Wielickie) w 2014 roku

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.8 MB)

Izabela Woszczek 

 s. 329-341

Fizycznogeograficzne uwarunkowania występowania lawin śnieżnych w Tatrach Polskich na wybranych przykładach

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (146 KB)

© IGiGP UJ "2022"