Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Para wodna w troposferze nad Europą

Para wodna w troposferze nad Europą

Wypych A., 2018, Para wodna w troposferze nad Europą, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-42-8

Język publikacji: polski

Cena: 30.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1. Wstęp  ....7

  1.1. Rola pary wodnej w atmosferze ....8

  1.1.1. Znaczenie pary wodnej w cyklu hydrologicznym ....9

  1.1.2. Para wodna w systemach cyrkulacyjnych ....10

  1.1.3. Udział pary wodnej w bilansie radiacyjnym i energetycznym ....11

  1.1.4. Wpływ zawartości pary wodnej na zmienność klimatu ....11

  1.2. Terminologia ....13

  1.3. Źródła danych i informacji o zawartości pary wodnej w atmosferze ....15

  1.3.1. Pomiary zawartości pary wodnej w powietrzu ....15

  1.3.2. Tematyka opracowań dotyczących zawartości pary wodnej w powietrzu ....20

  1.4. Cel pracy ....23

2. Materiały źródłowe i metody opracowania  ....27

  2.1. Dane higryczne i cyrkulacyjne ....29

  2.2. Tok i metody pracy ....31

  2.2.1. Zróżnicowanie czasowe i przestrzenne ....31

  2.2.2. Regiony higryczne ....34

  2.2.3. Wzorce cyrkulacji i typy adwekcji ....36

  2.2.4. Intensywność transportu pary wodnej ....38

3. Zróżnicowanie czasowe i przestrzenne zawartości pary wodnej w troposferze  ....41

  3.1. Sezonowa zmienność rozkładu przestrzennego zawartości pary wodnej w powietrzu ....41

  3.2. Struktura pionowa wilgotności powietrza ....62

  3.2.1. Typy profili pionowych wilgotności właściwej ....69

  3.2.2. Występowanie inwersji higrycznych ....84

4. Regiony higryczne Europy  ....91

  Region 1 - południowy atlantycki ....95

  Region 2 - śródziemnomorski ....96

  Region 3 - umiarkowany kontynentalny południowy ....97

  Region 4 - umiarkowany kontynentalny północny ....99

  Region 5 - umiarkowany atlantycki ....100

  Region 6 - arktyczny ....100

5. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kształtowanie i modyfikację warunków wilgotnościowych  ....105

  5.1. Zmienność warunków cyrkulacyjnych ....107

  5.2. Cyrkulacja atmosferyczna a wilgotność powietrza w troposferze nad Europą w ujęciu sezonowym ....113

  5.3. Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu procesów hydrometeorologicznych ....162

6. Podsumowanie i wnioski końcowe  ....165

Spis rycin  ....169

Spis tabel  ....175

Literatura  ....177

Summary  ....197

Od Autorki  ....201

© IGiGP UJ "2022"