Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Listwan-Franczak K., Ł. Fiedeń, Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 5, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-44-2

Język publikacji: polski

Cena: 15.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Anna Dziubałtoska 

 s. 11-24

Wolność zabudowy jako czynnik rozwoju strefy podmiejskiej na przykładzie obszaru metropolitalnego Trójmiasta

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (332 KB)

Łukasz Fiedeń 

 s. 25-38

Badanie dostępności transportu publicznego na przykładzie wsi położonych w Paśmie Polic

Research of public transport accessibility on the example of the Police Range villages

Zarys treści: Mimo intensywnego rozwoju różnego rodzaju środków transportu, systemów zarządzania ruchem oraz rosnącego znaczenia zaawansowanych analiz ekonomiczno-przestrzennych, wciąż można znaleźć w Polsce wiele miejsc, których mieszkańcy zagrożeni są wykluczeniem transportowym. Między innymi dlatego badania nad dostępnością transportową są często prowadzone i opierają się na coraz nowszych metodach. Jednym z popularnych i powszechnych środków transportu osób jest transport publiczny. Powszechność tego środka skłania do głębszego przeanalizowania jego funkcjonowania na różnych obszarach kraju. W artykule przedstawiono autorską metodę badania dostępności transportu publicznego, przetestowaną na obszarze wsi położonych w Paśmie Polic w województwie małopolskim. Oprócz samego opisu procedury badawczej, wskazano jej główne zalety i wady oraz możliwe udoskonalenia. Wynik badań stanowi ocenę kilku elementów funkcjonowania transportu zbiorowego. Badany obszar jest dobrze skomunikowany wewnętrznie, ma też liczne połączenia z ośrodkami gminnymi oraz miastami powiatowymi i wojewódzkimi.

Słowa kluczowe: dostępność, komunikacja autobusowa, metody badań dostępności, Pasmo Polic, transport publiczny, województwo małopolskie

Słowa kluczowe (w języku angielskim): accessibility, accessibility studies methods, bus transport, Malopolskie Voivodeship, Polic Range, public transport

Listwan-Franczak K., Ł. Fiedeń, Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 5, IGiGP UJ, Kraków, s. 25-38.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-44-2

Pełny tekst (375 KB)

Paweł Franczak, Łukasz Fiedeń, Wojciech Biernacki, Jarosław Działek, Karolina Listwan-Franczak, Karolina Grzeszna 

 s. 39-60

Przyczyny i przebieg powodzi w zlewni Czarnej (dorzecze Wisłoki) w czerwcu 2009 r. oraz jej zapis w pamięci mieszkańców

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.5 MB)

Joanna Galas 

 s. 61-72

Zapis litologiczny reliktów XIII-wiecznej kolegiaty w Poznaniu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Szymon Poręba 

 s. 73-89

Uwarunkowania cyrkulacyjne konwekcji w Karpatach Zachodnich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (523 KB)

Michał Suszczewicz 

 s. 91-104

Rynek nieruchomości mieszkalnych a przekształcenia ekonomiczno-społeczne miasta pogarnizonowego na przykładzie Bornego Sulinowa

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (456 KB)

Joanna Zyber 

 s. 105-119

Odbiór społeczny produktu geoinformacyjnego na przykładzie geoportali

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (296 KB)

Artur Żyto, Mateusz Rogowski, Marta Martyn, Marta Zwierz, Szymon Uściński 

 s. 121-132

Współczesny turysta w Parku Narodowym Gór Stołowych - charakterystyka głównych motywów i preferencji

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (189 KB)

© IGiGP UJ "2022"