Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Listwan-Franczak K., Ł. Fiedeń, Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 5, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-44-2

Język publikacji: polski

Cena: 15.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Anna Dziubałtoska 

 s. 11-24

Wolność zabudowy jako czynnik rozwoju strefy podmiejskiej na przykładzie obszaru metropolitalnego Trójmiasta

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (332 KB)

Łukasz Fiedeń 

 s. 25-38

Badanie dostępności transportu publicznego na przykładzie wsi położonych w Paśmie Polic

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (375 KB)

Paweł Franczak, Łukasz Fiedeń, Wojciech Biernacki, Jarosław Działek, Karolina Listwan-Franczak, Karolina Grzeszna 

 s. 39-60

Przyczyny i przebieg powodzi w zlewni Czarnej (dorzecze Wisłoki) w czerwcu 2009 r. oraz jej zapis w pamięci mieszkańców

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.5 MB)

Joanna Galas 

 s. 61-72

Zapis litologiczny reliktów XIII-wiecznej kolegiaty w Poznaniu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Szymon Poręba 

 s. 73-89

Uwarunkowania cyrkulacyjne konwekcji w Karpatach Zachodnich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (523 KB)

Michał Suszczewicz 

 s. 91-104

Rynek nieruchomości mieszkalnych a przekształcenia ekonomiczno-społeczne miasta pogarnizonowego na przykładzie Bornego Sulinowa

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (456 KB)

Joanna Zyber 

 s. 105-119

Odbiór społeczny produktu geoinformacyjnego na przykładzie geoportali

Public perception of the geoinformation product: case study of geoportals

Zarys treści: Wraz z postępem technologicznym społeczeństwo zyskuje coraz większy dostęp do różnorodnych danych o przestrzeni. Obok źródeł tradycyjnych, a więc najczęściej map analogowych, powstają i cieszą się coraz większą popularnością materiały publikowane w Internecie. Sukcesywnie pojawiają się kolejne usługi, produkty i narzędzia geoinformacyjne, wśród których często można zauważyć powtarzające się pojęcie "geoportal". Celem autorki było przedstawienie, jak postrzegane są one przez społeczeństwo, a także, czy dostosowane są one do jego potrzeb. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych określono powszechność ich wykorzystywania, różnorodność rozumienia pojęcia geoportalu, jak i autoocenę respondentów w zakresie posiadanych umiejętności posługiwania się nimi. Większość osób nie zna geoportali lub nie posługuje się nimi, ale aktywni użytkownicy oceniają je jako przeciętne lub dobre. W dalszej części artykułu sformułowano zarys komponentów produktów geoinformacyjnych wpływających na ich ogólny odbiór społeczny, jak np. zasób danych czy łatwość obsługi. W przyszłości ewentualne zmiany powinny zostać ukierunkowane na trafność i skuteczność działań informacyjno-edukacyjnych.

Słowa kluczowe: źródła danych przestrzennych, produkt geoinformacyjny, geoportal, użyteczność i funkcjonalność społeczna, użytkownik

Słowa kluczowe (w języku angielskim): the source of spatial data, geoinformation product, geoportal, social usability and functionality, user

Listwan-Franczak K., Ł. Fiedeń, Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 5, IGiGP UJ, Kraków, s. 105-119.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-44-2

Pełny tekst (296 KB)

Artur Żyto, Mateusz Rogowski, Marta Martyn, Marta Zwierz, Szymon Uściński 

 s. 121-132

Współczesny turysta w Parku Narodowym Gór Stołowych - charakterystyka głównych motywów i preferencji

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (189 KB)

© IGiGP UJ "2022"