Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-45-9

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 s. 7

Słowo wstępne

Łukasz Fiedeń 

 s. 11-40

Dostępność transportu publicznego w gminie Brzozów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (898 KB)

Krzysztof Foltyn 

 s. 41-64

Wpływ wydobycia złóż metali na rozwój miast na przykładach z prowincji Ontario

Influence of ore mining on urban development - examples from Ontario Province

Zarys treści: Obecność złóż surowców mineralnych to jeden z ważnych czynników urbanistycznych. Budowa geologiczna tych złóż i rodzaj kopaliny wpłynęły na rozwój wielu miast, co można prześledzić na przykładzie trzech ośrodków z prowincji Ontario (Kanada)?: Cobalt, Timmins i Sudbury. Celem jest określenie, jakie czynniki odegrały decydującą rolę w powstaniu obecnie obserwowanych dysproporcji w rozwoju wymienionych miast. Pierwsze z nich powstało w wyniku ,,gorączki srebra?", a już po około 20 latach tamtejsze złoża zostały w dużej mierze wyeksploatowane. Efektem był chaotyczny rozwój miasta. Po okresie szybkiego wzrostu nastąpił regres i obecnie mieszka tam zaledwie około 1000 osób. Timmins wyrosło w podobnym okresie, podczas ,,gorączki złota?", lecz większe zasoby złota oraz odkrycie złóż miedzi i cynku sprawiły, że obecnie stanowi ono lokalne centrum usług z około 40 tys. mieszkańców. Sudbury położone jest w obrębie struktury geologicznej zawierającej jedno z największych znanych złóż niklu. Miasto przeszło od fazy ośrodka górniczego przez okresy rozwoju i powolnego upadku do stadium regionalnego centrum przemysłu i usług. Złoża metali pozytywnie i negatywnie wpłynęły na przekształcenia opisywanych 3 ośrodków i w połączeniu z czynnikami społeczno-ekonomicznymi nadały im obecny kształt.

Słowa kluczowe: złoża metali, Sudbury, Cobalt, Timmins, Ontario, miasto, rozwój miasta

Słowa kluczowe (w języku angielskim): ore deposits, Cobalt, Timmins, Sudbury, Ontario, city, urban development

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków, s. 41-64.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-45-9

Pełny tekst (4.1 MB)

Joanna Galas 

 s. 65-82

Pod murami miejskimi. Zapis litologiczny rozwoju miasta średniowiecznego w osadach po dwóch stronach murów miejskich - rejon Bramy Wodnej w Poznaniu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Agnieszka Jania  

 s. 83-97

Kształtowanie konkurencyjności tkanki miejskiej pod wpływem projektów deweloperskich w kontekście koncepcji urban resilience

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (112 KB)

Piotr Kłapyta, Maciej Bryndza, Magdalena Murawska, Jolanta Dąbek, Przemysław Powroźnik, Joanna Wąs, Martyna Kałuziak 

 s. 99-126

Formy i osady glacjalne w dolinie Małej Płoszanki (Karpaty Wschodnie, Ukraina)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.7 MB)

Sławomir Mederski 

 s. 127-143

Żyłowa mineralizacja Ni-Co-As-Bi-Ag z rejonu miasta Cobalt, Kanada

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Żaneta Nguyen Huu 

 s. 145-168

Próba określenia wpływu zachmurzenia na natężenie promieniowania całkowitego, UV-A i UV-B w Krakowie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (716 KB)

Joanna Nowak 

 s. 169-191

Ruch naturalny w województwie małopolskim w latach 2014-2016 w świetle Prognozy Ludności 2014-2050 GUS

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

© IGiGP UJ "2022"