Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-45-9

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 s. 7

Słowo wstępne

Łukasz Fiedeń 

 s. 11-40

Dostępność transportu publicznego w gminie Brzozów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (898 KB)

Krzysztof Foltyn 

 s. 41-64

Wpływ wydobycia złóż metali na rozwój miast na przykładach z prowincji Ontario

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.1 MB)

Joanna Galas 

 s. 65-82

Pod murami miejskimi. Zapis litologiczny rozwoju miasta średniowiecznego w osadach po dwóch stronach murów miejskich - rejon Bramy Wodnej w Poznaniu

Under the city walls. Lithological description of a medieval city of Poznan development in sediments on both sides of the walls at the Water Gate area

Zarys treści: Jedną z największych i najpiękniejszych budowli średniowiecznego Poznania były mury miejskie. Otoczone fosą, do czasów nowożytnych były miarą statusu miasta i świadczyły o jego potędze. W wyniku spustoszenia i zaniedbania, mury te w XVIII i XIX w. zostały rozebrane, a fosę zasypano, wskutek czego fortyfikacje te możemy podziwiać tylko na starych rycinach i planach miasta. Zachowały się niewielkie relikty murów miejskich oraz baszta narożna. Poszukując warstw i osadów związanych z początkami miasta lokacyjnego, autorka wykonała 13 sondażowych odwiertów geologicznych we wschodnim fragmencie Placu Kolegiackiego, w obrębie Bramy Wodnej. Pozwoliło to jej rozpoznać dwie serie osadów różniące się środowiskiem sedymentacyjnym. Analizy wykazały, że podłoże badanego obszaru stanowią głównie utwory piaszczyste, II poziomu terasowego Warty, a jego strop osady o genezie antropogenicznej, charakteryzujące się znaczną miąższością oraz występowaniem artefaktów (fragmentów kości, naczyń, łańcuszków).

Słowa kluczowe: zapis litologiczny, warstwy antropogeniczne, fortyfikacje miejskie, fosa, Poznań

Słowa kluczowe (w języku angielskim): lithological description, anthropogenic layers, fortification, moat, Poznan

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków, s. 65-82.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-45-9

Pełny tekst (3.1 MB)

Agnieszka Jania  

 s. 83-97

Kształtowanie konkurencyjności tkanki miejskiej pod wpływem projektów deweloperskich w kontekście koncepcji urban resilience

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (112 KB)

Piotr Kłapyta, Maciej Bryndza, Magdalena Murawska, Jolanta Dąbek, Przemysław Powroźnik, Joanna Wąs, Martyna Kałuziak 

 s. 99-126

Formy i osady glacjalne w dolinie Małej Płoszanki (Karpaty Wschodnie, Ukraina)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.7 MB)

Sławomir Mederski 

 s. 127-143

Żyłowa mineralizacja Ni-Co-As-Bi-Ag z rejonu miasta Cobalt, Kanada

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Żaneta Nguyen Huu 

 s. 145-168

Próba określenia wpływu zachmurzenia na natężenie promieniowania całkowitego, UV-A i UV-B w Krakowie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (716 KB)

Joanna Nowak 

 s. 169-191

Ruch naturalny w województwie małopolskim w latach 2014-2016 w świetle Prognozy Ludności 2014-2050 GUS

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

© IGiGP UJ "2022"