Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-45-9

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 s. 7

Słowo wstępne

Łukasz Fiedeń 

 s. 11-40

Dostępność transportu publicznego w gminie Brzozów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (898 KB)

Krzysztof Foltyn 

 s. 41-64

Wpływ wydobycia złóż metali na rozwój miast na przykładach z prowincji Ontario

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.1 MB)

Joanna Galas 

 s. 65-82

Pod murami miejskimi. Zapis litologiczny rozwoju miasta średniowiecznego w osadach po dwóch stronach murów miejskich - rejon Bramy Wodnej w Poznaniu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Agnieszka Jania  

 s. 83-97

Kształtowanie konkurencyjności tkanki miejskiej pod wpływem projektów deweloperskich w kontekście koncepcji urban resilience

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (112 KB)

Piotr Kłapyta, Maciej Bryndza, Magdalena Murawska, Jolanta Dąbek, Przemysław Powroźnik, Joanna Wąs, Martyna Kałuziak 

 s. 99-126

Formy i osady glacjalne w dolinie Małej Płoszanki (Karpaty Wschodnie, Ukraina)

Glacial landforms and sediments in the Mala Ploshanka valley (Eastern Carpathians, Ukraine)

Summary: The Borzhava range (1682 m) is a prominent mountain range within the NW part of the Ukrainian Carpathians, where the traces of Pleistocene glaciation are poorly recognised and which is still lacking detailed geomorphological case studies. In this paper, we present the result of detailed geomorphological mapping, remote sensing data analysis and sedimentological analysis, which provide first evidence of glacial activity in the Borzhava range (1679 m). Detailed geomorphological studies were conducted in the middle and upper part of the Mala Ploshanka valley (NE part of the range) where the glacial landforms and sediments are particularly well-preserved. According to obtained results, the maximal ice extent (ca. 1 km long) documented by preserved frontal moraines reached an elevation of 1075 m a.s.l. Amphitheatre-shaped and relatively deep Yama glacial cirque was cut out in the headwaters of the Mala Ploshanka valley. Its vast floor lies at an considerably low altitude (1250?-?1300 m) in comparison with the surrounding mountain ranges. Our data support a cirque-valley glaciation on the NE slopes of Borzhava range during the last glaciation. Results of clast-shape (C??0) and roundness (RA) analysis show clearly distinct characteristics between the controlled samples of slope environment (slope covers, alluvial sediments) and moraine deposits in the study area. Most of the sandstone clasts within the moraine sediments in the terminal and cirque part of the former glacier system were actively transported (subglacially modified), however, some samples in the middle of the studied valley indicate also passively-transported conditions.

Słowa kluczowe: cyrki glacjalne, osady morenowe, wskaźniki C?40 i RA, Połonina Borżawa, Karpaty Wschodnie, Ukraina

Słowa kluczowe (w języku angielskim): glacial cirques, moraine sediments, C?40 and RA indices, Borzhava range, Eastern Carpathians, Ukraine

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków, s. 99-126.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-45-9

Pełny tekst (3.7 MB)

Sławomir Mederski 

 s. 127-143

Żyłowa mineralizacja Ni-Co-As-Bi-Ag z rejonu miasta Cobalt, Kanada

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Żaneta Nguyen Huu 

 s. 145-168

Próba określenia wpływu zachmurzenia na natężenie promieniowania całkowitego, UV-A i UV-B w Krakowie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (716 KB)

Joanna Nowak 

 s. 169-191

Ruch naturalny w województwie małopolskim w latach 2014-2016 w świetle Prognozy Ludności 2014-2050 GUS

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

© IGiGP UJ "2022"