Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-45-9

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 s. 7

Słowo wstępne

Łukasz Fiedeń 

 s. 11-40

Dostępność transportu publicznego w gminie Brzozów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (898 KB)

Krzysztof Foltyn 

 s. 41-64

Wpływ wydobycia złóż metali na rozwój miast na przykładach z prowincji Ontario

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.1 MB)

Joanna Galas 

 s. 65-82

Pod murami miejskimi. Zapis litologiczny rozwoju miasta średniowiecznego w osadach po dwóch stronach murów miejskich - rejon Bramy Wodnej w Poznaniu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Agnieszka Jania  

 s. 83-97

Kształtowanie konkurencyjności tkanki miejskiej pod wpływem projektów deweloperskich w kontekście koncepcji urban resilience

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (112 KB)

Piotr Kłapyta, Maciej Bryndza, Magdalena Murawska, Jolanta Dąbek, Przemysław Powroźnik, Joanna Wąs, Martyna Kałuziak 

 s. 99-126

Formy i osady glacjalne w dolinie Małej Płoszanki (Karpaty Wschodnie, Ukraina)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.7 MB)

Sławomir Mederski 

 s. 127-143

Żyłowa mineralizacja Ni-Co-As-Bi-Ag z rejonu miasta Cobalt, Kanada

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Żaneta Nguyen Huu 

 s. 145-168

Próba określenia wpływu zachmurzenia na natężenie promieniowania całkowitego, UV-A i UV-B w Krakowie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (716 KB)

Joanna Nowak 

 s. 169-191

Ruch naturalny w województwie małopolskim w latach 2014-2016 w świetle Prognozy Ludności 2014-2050 GUS

Natural mobility in the Małopolskie Voivodship in the years 2014-2016 in the light of the Population Forecast 2014-2050 provided by GUS

Summary: Natality, life expectancy, and the age structure of the society are main elements in the planning of the development of the country, its economy, benefits system and educational systems, etc. For determining the population policy aim, population forecast is a key document. The aim of the author was to assess the accuracy of the GUS Population Forecast for the years 2014?-?2050 on the example of Małopolskie Voivodship districts. The author has made an attempt to determine factors affecting the existing differences between the forecast and the actual state, concerning of vital statistics (births, deaths and migrations). As a result of her analysis, the greatest discrepancies were found between the forecasted and the actual number of births. The forecast showed a high accuracy of the mortality rate at the voivodship level, but smaller at the district level. Incompatibility between the forecast and the actual state of the migration balance was the highest in cities and suburban areas. According to the author, large differences during the time that has passed since the forecast was created, may be caused by a change in the socio-economic situation of Poland. A higher than forecasted number of births may be due to changes in population policy, including introduction of the Government Program 500+ in 2015. The quality of the demographic forecast is largely determined by the proper forecasting techniques. The author assesses the accuracy of the forecast in the first years of the period for which it was prepared. In order to draw appropriate conclusions, the forecast should be also evaluated in the long term.

Słowa kluczowe: polityka ludnościowa, procesy demograficzne, prognoza ludności GUS, ruch naturalny, województwo małopolskie

Słowa kluczowe (w języku angielskim): demographic processes, Małopolskie Voivodship, natural movement, population policy, population forecast

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków, s. 169-191.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-45-9

Pełny tekst (1.3 MB)

© IGiGP UJ "2022"