Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń

Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń

Zborowski A. (red.), 2018, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t. 11, IGiGP UJ, Kraków, Myczkowce.

ISBN 978-83-64089-48-0

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Zygmunt Górka, Łukasz Kowalski 

 s. 17-28

Życiorys profesora Karola Bromka

\"textZarys treści \"textSummary

Maria Soja, Andrzej Zborowski 

 s. 29-52

Dorobek profesora Karola Bromka w dziedzinie geografii osadnictwa i ludności

\"textZarys treści \"textSummary

Arkadiusz Kołoś, Jakub Taczanowski 

 s. 53-66

Dorobek profesora Karola Bromka w dziedzinie geografii transportu i usług

The research of Professor Karol Bromek in geography of transport and services

Summary: Research on the geography of transportation and services is an important part of the scientific achievements of Professor Karol Bromek. Although studies in this field sum up only to about 8% of his scientific research, they are relevant also today thanks to their reference to important international literature items and innovative character. Karol Bromek's studies in transportation geography cover a variety of subjects. In his Ph.D. thesis from 1948 about the railway isochrones of Poland, Professor Bromek analyzed the problem of time accessibility to rail transportation in the country. His book about transportation geography published in 1951 had a popular science character and presented a more generalized view of several important transportation problems. The second period of Karol Bromek's research in transportation geography were the 1960s when he studied the problem of freight transportation flows on the examples of southern Poland and the city of Rzeszów. He continued this research in an article about the economic regionalization of southern Poland in the context of freight flows, which he published with J. Warszyńska. In the field of the geography of services, Karol Bromek published an article about the hierarchy of service centers in Kraków Voivodeship (1947) in which as one of the first Polish geographers he referred to the central place theory of Walter Christaller. Although the study was mainly theoretical, it included several key suggestions for regional planning. Most of the towns and cities in Kraków Voivodeship which Karol Bromek defined as important indeed managed to gain in importance in the settlement hierarchy of the region over the next 50 years.

Słowa kluczowe: Karol Bromek, geografia transportu, geografia usług

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Karol Bromek, transport geography, geography of services

Zborowski A. (red.), 2018, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t. 11, IGiGP UJ, Kraków, Myczkowce, s. 53-66.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-48-0

Jadwiga Gałka, Katarzyna Gorczyca 

 s. 67-78

Dorobek profesora Karola Bromka w zakresie metod ilościowychi planowania przestrzennego

\"textZarys treści \"textSummary

Bogusław Luchter 

 s. 79-116

Badania nad użytkowaniem przestrzeni miejskiej Krakowa

\"textZarys treści \"textSummary

Czesław Guzik, Jan Leśnicki 

 s. 117-137

Zmiany funkcjonalne wsi podhalańskich na przykładzie Białki Tatrzańskiej i Gronkowa

\"textZarys treści \"textSummary

Grażyna Prawelska-Skrzypek, Andrzej Kurkiewicz 

 s. 139-158

Metoda otwartej koordynacji jako narzędzie wdrażania polityki publicznej w modelu współzarządzania (co-governance)

\"textZarys treści \"textSummary

Radosław Linkowski 

 s. 159-176

Wymiar przestrzenny podziałów politycznych w Polsce w latach 1990?-?2005

\"textZarys treści \"textSummary

Agata Łyszczarz 

 s. 177-190

Warunki mieszkaniowe mieszkańców funkcjonalnego regionu miejskiego Rzeszowa

\"textZarys treści \"textSummary

Łukasz Żuraw 

 s. 191-208

Związki studentów geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ze stałym miejscem zamieszkania

\"textZarys treści \"textSummary

© IGiGP UJ "2022"