Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń

Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń

Zborowski A. (red.), 2018, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t. 11, IGiGP UJ, Kraków, Myczkowce.

ISBN 978-83-64089-48-0

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Zygmunt Górka, Łukasz Kowalski 

 s. 17-28

Życiorys profesora Karola Bromka

\"textZarys treści \"textSummary

Maria Soja, Andrzej Zborowski 

 s. 29-52

Dorobek profesora Karola Bromka w dziedzinie geografii osadnictwa i ludności

\"textZarys treści \"textSummary

Arkadiusz Kołoś, Jakub Taczanowski 

 s. 53-66

Dorobek profesora Karola Bromka w dziedzinie geografii transportu i usług

\"textZarys treści \"textSummary

Jadwiga Gałka, Katarzyna Gorczyca 

 s. 67-78

Dorobek profesora Karola Bromka w zakresie metod ilościowychi planowania przestrzennego

\"textZarys treści \"textSummary

Bogusław Luchter 

 s. 79-116

Badania nad użytkowaniem przestrzeni miejskiej Krakowa

Urban land use research in Krakow

Summary: In 2015 we celebrated the 100th anniversary of the birth of Professor Karol Bromek (who died in 2001), famous for his research on land use in Kraków and its suburban zone. A scientific session organized on the 4th of December 2015 by the Institute of Geography and Spatial Management of Jagiellonian University was dedicated to his scientific activity. This paper presents selected results of urban land use research in Kraków produced by Professor Karol Bromek and selected other authors. The aim of the author was to present the significance, influence, and contributions of Professor Karol Bromek to research in this field, very important for spatial planning, in particular for Local Spatial Management Plans (in the past) and for Studies of the Conditions are Directions of the Spatial Management of communes (at present). The article is divided into two parts. The first part applies to the development of research until 2001, i. e. the death of Professor Bromek, whereas the second part presents the 2001?-?2015 period until the year of the 100th anniversary of Professor Bromek's birth. Despite the long time span between the two stages, the author states that current research on urban land use in Kraków is continued by several scientists from Jagiellonian University, University of Economics, and the University of Agriculture in our city. A decrease in this field of interest, observed also among students, has been caused by many factors. Field investigations have become difficult due to locked apartment buildings accessible only by intercom and gated housing estates, poor state of statistical data covering interurban themes (district, housing estate, urban unit), and any data provided online cannot replace direct data collection. The division of university curricula into two stages, the BA and MA stages, discourages students from completing land use studies. Students find them too time-consuming - students mostly analyze general land registry data without any fieldwork.

Słowa kluczowe: Geografia ekonomiczna, gospodarka gruntami, gospodarka przestrzenna, historia geografii, użytkowanie ziemi przestrzeni miejskiej, Kraków

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Economic geography, real estate economics, land management, history of geography, urban land use, Krakow

Zborowski A. (red.), 2018, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t. 11, IGiGP UJ, Kraków, Myczkowce, s. 79-116.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-48-0

Czesław Guzik, Jan Leśnicki 

 s. 117-137

Zmiany funkcjonalne wsi podhalańskich na przykładzie Białki Tatrzańskiej i Gronkowa

\"textZarys treści \"textSummary

Grażyna Prawelska-Skrzypek, Andrzej Kurkiewicz 

 s. 139-158

Metoda otwartej koordynacji jako narzędzie wdrażania polityki publicznej w modelu współzarządzania (co-governance)

\"textZarys treści \"textSummary

Radosław Linkowski 

 s. 159-176

Wymiar przestrzenny podziałów politycznych w Polsce w latach 1990?-?2005

\"textZarys treści \"textSummary

Agata Łyszczarz 

 s. 177-190

Warunki mieszkaniowe mieszkańców funkcjonalnego regionu miejskiego Rzeszowa

\"textZarys treści \"textSummary

Łukasz Żuraw 

 s. 191-208

Związki studentów geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ze stałym miejscem zamieszkania

\"textZarys treści \"textSummary

© IGiGP UJ "2022"