Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń

Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń

Zborowski A. (red.), 2018, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t. 11, IGiGP UJ, Kraków, Myczkowce.

ISBN 978-83-64089-48-0

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Zygmunt Górka, Łukasz Kowalski 

 s. 17-28

Życiorys profesora Karola Bromka

\"textZarys treści \"textSummary

Maria Soja, Andrzej Zborowski 

 s. 29-52

Dorobek profesora Karola Bromka w dziedzinie geografii osadnictwa i ludności

\"textZarys treści \"textSummary

Arkadiusz Kołoś, Jakub Taczanowski 

 s. 53-66

Dorobek profesora Karola Bromka w dziedzinie geografii transportu i usług

\"textZarys treści \"textSummary

Jadwiga Gałka, Katarzyna Gorczyca 

 s. 67-78

Dorobek profesora Karola Bromka w zakresie metod ilościowychi planowania przestrzennego

\"textZarys treści \"textSummary

Bogusław Luchter 

 s. 79-116

Badania nad użytkowaniem przestrzeni miejskiej Krakowa

\"textZarys treści \"textSummary

Czesław Guzik, Jan Leśnicki 

 s. 117-137

Zmiany funkcjonalne wsi podhalańskich na przykładzie Białki Tatrzańskiej i Gronkowa

Functional changes of the Podhale region: the case of Białka Tatrzańska and Gronków villages

Summary: The villages which were analyzed represent two different areas of the Podhale region. Białka Tatrzańska has typical features of the Spisko-Gubałowski Highlands. The village is situated in the vicinity of the Tatra Mountains and in the past it was associated with sheep herding in the mountains. Gronków is one of the oldest villages located in the Orava-Nowy Targ Basin. The inhabitants of this village did not have seasonal alpine pastures but sheep herding developed across different areas. The paper is based on fieldwork, which consisted of land use mapping and research on changes in crops on the sparse fields which are situated between meadows. Changes in the human settlement system which are linked with investment in tourist facilities in Białka Tatrzańska were analyzed as well. Land use with fallow land and set-aside fields, which are common in this region, as well as the location of skiing areas with any surrounding infrastructure were mapped. Social and economic changes which take place in the Podhale region as a consequence of the political transformation of Poland after 1989 are an interesting research problem. Poland's return to a market economy and its entry into the European Union have strongly influenced the development of the Podhale region. The villages of Gronków and Białka Tatrzańska are good examples of these changes. The processes that are presented in this article should remind the young generation about the transformation of villages and local communities with their self-sufficient farms to the present multi-functional structures dominated by tourism. At present, Białka Tatrzańska is a village which is characterized by its well-developed tourism function connected mainly with skiing. Consequently, it has good infrastructure on ski slopes and good accommodation services. Gronków, by contrast, has remained an agricultural village with a dominant share of meadows in its area, but with the number of farms reduced by 50% in recent decades.

Słowa kluczowe: przemiany funkcjonalne wsi, użytkowanie ziemi, Podhale

Słowa kluczowe (w języku angielskim): functional changes of the villages, land use, Podhale region

Zborowski A. (red.), 2018, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t. 11, IGiGP UJ, Kraków, Myczkowce, s. 117-137.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-48-0

Grażyna Prawelska-Skrzypek, Andrzej Kurkiewicz 

 s. 139-158

Metoda otwartej koordynacji jako narzędzie wdrażania polityki publicznej w modelu współzarządzania (co-governance)

\"textZarys treści \"textSummary

Radosław Linkowski 

 s. 159-176

Wymiar przestrzenny podziałów politycznych w Polsce w latach 1990?-?2005

\"textZarys treści \"textSummary

Agata Łyszczarz 

 s. 177-190

Warunki mieszkaniowe mieszkańców funkcjonalnego regionu miejskiego Rzeszowa

\"textZarys treści \"textSummary

Łukasz Żuraw 

 s. 191-208

Związki studentów geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ze stałym miejscem zamieszkania

\"textZarys treści \"textSummary

© IGiGP UJ "2022"