Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń

Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń

Zborowski A. (red.), 2018, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t. 11, IGiGP UJ, Kraków, Myczkowce.

ISBN 978-83-64089-48-0

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Zygmunt Górka, Łukasz Kowalski 

 s. 17-28

Życiorys profesora Karola Bromka

\"textZarys treści \"textSummary

Maria Soja, Andrzej Zborowski 

 s. 29-52

Dorobek profesora Karola Bromka w dziedzinie geografii osadnictwa i ludności

\"textZarys treści \"textSummary

Arkadiusz Kołoś, Jakub Taczanowski 

 s. 53-66

Dorobek profesora Karola Bromka w dziedzinie geografii transportu i usług

\"textZarys treści \"textSummary

Jadwiga Gałka, Katarzyna Gorczyca 

 s. 67-78

Dorobek profesora Karola Bromka w zakresie metod ilościowychi planowania przestrzennego

\"textZarys treści \"textSummary

Bogusław Luchter 

 s. 79-116

Badania nad użytkowaniem przestrzeni miejskiej Krakowa

\"textZarys treści \"textSummary

Czesław Guzik, Jan Leśnicki 

 s. 117-137

Zmiany funkcjonalne wsi podhalańskich na przykładzie Białki Tatrzańskiej i Gronkowa

\"textZarys treści \"textSummary

Grażyna Prawelska-Skrzypek, Andrzej Kurkiewicz 

 s. 139-158

Metoda otwartej koordynacji jako narzędzie wdrażania polityki publicznej w modelu współzarządzania (co-governance)

\"textZarys treści \"textSummary

Radosław Linkowski 

 s. 159-176

Wymiar przestrzenny podziałów politycznych w Polsce w latach 1990?-?2005

The spatial dimension of political cleavages in Poland in the years 1990?-?2005

Zarys treści: Celem artykułu jest analiza przestrzennego aspektu podziałów politycznych w Polsce w okresie tzw. podziału postkomunistycznego (1990?-?2005). W skali ogólnopolskiej obserwuje się wówczas dwa niezależne od siebie, przestrzennie spolaryzowane układy polityczne: lewica versus prawica oraz liberałowie versus ludowcy. W skali regionalnej relacje przestrzenne pomiędzy poszczególnymi opcjami politycznymi różnią się w zależności od przynależności badanego obszaru do któregoś z regionów historycznokulturowych Polski. W byłej Galicji obserwuje się znaczące podobieństwo w rozkładzie przestrzennym poparcia dla opcji liberalnej i lewicowej oraz dla opcji prawicowej i ludowej. W Wielkopolsce, byłej Kongresówce oraz na Ziemiach Zachodnich i Północnych odnotowuje się z kolei bliskość przestrzenną elektoratów opcji liberalnej i prawicowej oraz opcji lewicowej i ludowej. Odmienne relacje przestrzenne czterech opcji politycznych w różnych częściach kraju wynikają z różnic w poziomie religijności obszarów wiejskich poszczególnych regionów historyczno-kulturowych Polski

Słowa kluczowe: geografia wyborcza, podziały polityczne, zachowania wyborcze

Słowa kluczowe (w języku angielskim): electoral geography, political cleavages, electoral behavior

Zborowski A. (red.), 2018, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t. 11, IGiGP UJ, Kraków, Myczkowce, s. 159-176.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-48-0

Agata Łyszczarz 

 s. 177-190

Warunki mieszkaniowe mieszkańców funkcjonalnego regionu miejskiego Rzeszowa

\"textZarys treści \"textSummary

Łukasz Żuraw 

 s. 191-208

Związki studentów geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ze stałym miejscem zamieszkania

\"textZarys treści \"textSummary

© IGiGP UJ "2022"