Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń

Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń

Zborowski A. (red.), 2018, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t. 11, IGiGP UJ, Kraków, Myczkowce.

ISBN 978-83-64089-48-0

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Zygmunt Górka, Łukasz Kowalski 

 s. 17-28

Życiorys profesora Karola Bromka

\"textZarys treści \"textSummary

Maria Soja, Andrzej Zborowski 

 s. 29-52

Dorobek profesora Karola Bromka w dziedzinie geografii osadnictwa i ludności

\"textZarys treści \"textSummary

Arkadiusz Kołoś, Jakub Taczanowski 

 s. 53-66

Dorobek profesora Karola Bromka w dziedzinie geografii transportu i usług

\"textZarys treści \"textSummary

Jadwiga Gałka, Katarzyna Gorczyca 

 s. 67-78

Dorobek profesora Karola Bromka w zakresie metod ilościowychi planowania przestrzennego

\"textZarys treści \"textSummary

Bogusław Luchter 

 s. 79-116

Badania nad użytkowaniem przestrzeni miejskiej Krakowa

\"textZarys treści \"textSummary

Czesław Guzik, Jan Leśnicki 

 s. 117-137

Zmiany funkcjonalne wsi podhalańskich na przykładzie Białki Tatrzańskiej i Gronkowa

\"textZarys treści \"textSummary

Grażyna Prawelska-Skrzypek, Andrzej Kurkiewicz 

 s. 139-158

Metoda otwartej koordynacji jako narzędzie wdrażania polityki publicznej w modelu współzarządzania (co-governance)

\"textZarys treści \"textSummary

Radosław Linkowski 

 s. 159-176

Wymiar przestrzenny podziałów politycznych w Polsce w latach 1990?-?2005

\"textZarys treści \"textSummary

Agata Łyszczarz 

 s. 177-190

Warunki mieszkaniowe mieszkańców funkcjonalnego regionu miejskiego Rzeszowa

\"textZarys treści \"textSummary

Łukasz Żuraw 

 s. 191-208

Związki studentów geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ze stałym miejscem zamieszkania

Connections of students of the geography of the Jagiellonian University in Cracow with the domicile

Summary: The purpose of the study was to answer the following questions: (1) How often do JU geography students visit their permanent place of residence and what are the main reasons for these visits?? A group of 128 students was surveyed in order to determine behavioral patterns associated with this issue. The group was later divided into subgroups based on A. Zborowski (2005) based on place of residence (Fig. 2): (1) students from the city of Kraków (11?%), from the external ring of communes of the Kraków Metropolitan Area (5?%), from other regions of Małopolska Province (21?%), from other regions of Poland (63?%). Figure 1 shows that 75?% of the surveyed students were female (Żuraw 2013). In terms of travel frequency (Figs. 3, 4, 5), research has shown that the farther a given student lives from home, the less likely he or she is to visit his or her family home. The main responses were "several times a month" and "once a month" for students originating in other regions of Małopolska Province (Fig. 4), 24?% and 28?%, respectively. For students originating in other parts of Poland, the corresponding responses occurred 26?% and 58?% of the time (Fig. 5). The opposite pattern holds for students originating in areas near Kraków (Fig. 3): 68?% of students visit their hometown "more than once per week." Figure 6 shows that many students (40?%) do not visit their hometown often due to physical distance - their place of residence is in areas other than the Kraków Metropolitan Area (Fig. 2) - visiting only "once per month." Research has shown that JU geography students in all the studied subgroups visit their homes mostly in order to "see parents and relatives" and "meet with friends." The frequency of these responses increased with increasing physical distance to the student's hometown: other areas of Małopolska Province (3.96, 3.30, respectively), and other regions of Poland (4.11, 3.81, respectively. The least frequent responses were "seeing a dentist or doctor," "shopping," and "seeing a girlfriend or boyfriend." These responses were least common (1.00) among students originating from the external ring of communes of the Kraków Metropolitan Area. The same pattern holds true for all the participants in the survey, as most of the surveyed students come from areas outside of Kraków.

Słowa kluczowe: Kraków, UJ, geografia, studenci związki, powody, stałe miejsce zamieszkania

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Kraków, UJ, geography, students, linkages, reasons, permanent place of residence

Zborowski A. (red.), 2018, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t. 11, IGiGP UJ, Kraków, Myczkowce, s. 191-208.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-48-0

© IGiGP UJ "2022"