[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Najczęstsze pytania

Pytania najczęściej zadawane przez studentów

Zakończenie roku akademickiego i wpis na nowy rok akademicki

Przenoszenie kursów ze studiów 1 stopnia na studia 2 stopnia

Przepisywanie przedmiotów z innych kierunków UJ i innych uczelni

Wybór przedmiotów w następnym roku akademickim

Adresaci podań

Zakończenie studiów


<< Back     Next >>

Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach lub egzaminie

W jaki sposób należy usprawiedliwić nieobecność na zajęciach?
Według przyjętych zwyczajów prowadzący zajęcia ustala limit możliwych nieobecności. Do jego decyzji należy usprawiedliwienie lub nieusprawiedliwienie każdej nieobecności.

Zgodnie z regulaminem studiów nieobecność na egzaminie lub zaliczeniu należy usprawiedliwić w Sekretariacie Studenckim najpóźniej w ciągu 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Należy w tym terminie powiadomić odpowiedni Sekretariat telefonicznie lub e-mailowo i po powrocie na studia niezwłocznie (do 2 dni) dostarczyć do Sekretariatu Studenckiego podanie o usprawiedliwienie nieobecności wraz z oryginalnym zwolnieniem lekarskim. Podanie można także wrzucić do brązowej skrzynki pocztowej (przy sekretariacie studenckim IGiGP UJ).

<< Back     Next >>


(1) (-2-) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2013-02-28

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional