[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Najczęstsze pytania

Pytania najczęściej zadawane przez studentów

Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach lub egzaminie

Przenoszenie kursów ze studiów 1 stopnia na studia 2 stopnia

Przepisywanie przedmiotów z innych kierunków UJ i innych uczelni

Wybór przedmiotów w następnym roku akademickim

Adresaci podań

Zakończenie studiów


<< Back     Next >>

Zakończenie roku akademickiego i wpis na nowy rok akademicki

Do kiedy należy złożyć dokumenty w celu zakończenia roku akademickiego?
Od kiedy indeksy nie są obowiązkowe, aby rozliczyć rok należy poprzez USOSweb zgłosić program do rozliczenia. Należy to zrobić koniecznie do dnia 30 września, ale najlepiej jak najwcześniej po uzyskaniu wszystkich wpisów do USOSweb. Niezgłoszenie programu do rozliczenia skutkuje skreśleniem z listy studentów, dlatego lepiej jest przestrzegać tego terminu.

Co mam zrobić jeżeli nie wszystkie oceny wpisane są do USOS?
Taka sytuacja nie powinna się zdarzać. Dostęp do USOSweb pracownicy mają również poza Instytutem. W przypadku braku wpisu należy do skutku kontaktować się z prowadzącym (mail, telefon, osobiście).

Czy można uzyskać wpis na następny rok studiów, jeżeli nie uzyskało się odpowiedniej liczby punktów?
Jest to możliwe pod warunkiem, że (1) zostało zgromadzone co najmniej 50 pkt ECTS - jest tzw. "wpis 50-punktowy" (nie "warunkowy"), oraz (2) zaliczyło się odpowiednio do roku studiów; Pracownię (1 rok), Projekty (2 rok) na studiach licencjackich lub Seminarium na 1 roku studiów magisterskich.

Jak praktycznie można uzyskać wpis 50-punktowy?
Należy w terminie najpóźniej do 30 września złożyć podanie do Dyrektora ds. studenckich dr hab. J. Balona (odpowiedni wzór podania znajduje się na stronie www IGIGP UJ).

<< Back     Next >>


(1) (2) (-3-) (4) (5) (6) (7) (8)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2013-02-28

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional