[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Najczęstsze pytania

Pytania najczęściej zadawane przez studentów

Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach lub egzaminie

Zakończenie roku akademickiego i wpis na nowy rok akademicki

Przepisywanie przedmiotów z innych kierunków UJ i innych uczelni

Wybór przedmiotów w następnym roku akademickim

Adresaci podań

Zakończenie studiów


<< Back     Next >>

Przenoszenie kursów ze studiów 1 stopnia na studia 2 stopnia

Czy można na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) realizować przedmioty na poczet studiów magisterskich?
Tak. Zgodnie z § 25, pkt. 1. Regulaminu studiów, student studiów licencjackich (1. stopnia) ma prawo realizować przedmioty objęte programem studiów magisterskich (2. stopnia) tego samego kierunku lub specjalności. Oznacza to m.in., że mogą Państwo, studenci studiów licencjackich, zrealizować przedmioty do wyboru, które zostaną uwzględnione dopiero na studiach magisterskich.

W jaki sposób praktycznie dokonuje się operacji przeniesienia przedmiotów ze studiów licencjackich na studia magisterskie?
Praktycznie 'przeniesienie' to odbywa się w taki sposób, że przy zakończeniu trzeciego roku studiów wypełniają Państwo i składają w Sekretariacie razem z innymi dokumentami (wszystko złożone w terminie regulaminowym!) odpowiednią deklarację której wzór znajduje się na stronie www IGiGP UJ. Przedmioty, które znajdują się na tej deklaracji nie są zaliczane do studiów 1. stopnia. Następnie na 1. roku studiów magisterskich zgłaszają się Państwo do Z-cy Dyrektora ds. studenckich, który dokonuje wpisu tych przedmiotów (które znalazły się na deklaracji) do aktualnego programu studiów.

Czy w takim przypadku ocena liczy się do średniej ocen?
Przedmioty, które podlegają opisanej powyżej procedurze, są różnie zaliczane jeżeli chodzi o średnią ocen. (1) Do celów stypendialnych liczą się do średniej za rok akademicki, w którym faktycznie były realizowane (zgodnie z § 21, pkt. 2 Regulaminu ustalania wysokości świadczeń... UJ). (2) Natomiast do średniej ocen wyliczanej dla roku studiów oraz dla całych studiów liczą się tylko na studiach magisterskich. Znajdą się one też wyłącznie w suplemencie sporządzonym dla studiów magisterskich.

Czy można realizować "nadwyżkę" punktów już na 2. roku studiów licencjackich?
Nie ma ograniczenia co do tego na którym roku można realizować te przedmioty - można na deklaracji również wpisać kursy zrealizowane na drugim roku studiów licencjackich.

<< Back     Next >>


(1) (2) (3) (-4-) (5) (6) (7) (8)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2013-02-28

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional