[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Najczęstsze pytania

Pytania najczęściej zadawane przez studentów

Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach lub egzaminie

Zakończenie roku akademickiego i wpis na nowy rok akademicki

Przenoszenie kursów ze studiów 1 stopnia na studia 2 stopnia

Przepisywanie przedmiotów z innych kierunków UJ i innych uczelni

Wybór przedmiotów w następnym roku akademickim

Zakończenie studiów


<< Back     Next >>

Adresaci podań

Jakie podania mogę kierować do Dyrektora ds. studenckich?
Do Dyrektora ds. studenckich można kierować podania dotyczące:
- wpisanie i wypisanie z kursu
- przepisanie przedmiotów z innych kierunków
- usprawiedliwianie nieobecności na egzaminach
- wpis 50-punktowy
- przedłużenie terminu rozliczenia roku o 7 dni
- przyznawanie indywidualnego planu studiów
Pani Dziekan ds. studenckich rozpatruje podania dotyczące urlopów studenckich i dziekańskich, oraz podania ze sprawami innymi niż wymienione wyżej i "trudnymi".

Czy można załatwić sprawy z Dyrektorem drogą mailową lub telefonicznie?
Jest to możliwe tylko w przypadkach szczególnych; pobyt za granicą, np. na Erasmusie. W innych sytuacjach należy sprawy załatwiać w sekretariacie lub na dyżurze Dyrektora. Ważne, by studenci przebywający na Erasmusie konsultowali swoje problemy wpierw z koordynatorem programu SOCRATES/ERASMUS w IGiGP UJ

<< Back     Next >>


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (-7-) (8)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2013-02-28

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional