[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Najczęstsze pytania

Pytania najczęściej zadawane przez studentów

Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach lub egzaminie

Zakończenie roku akademickiego i wpis na nowy rok akademicki

Przenoszenie kursów ze studiów 1 stopnia na studia 2 stopnia

Przepisywanie przedmiotów z innych kierunków UJ i innych uczelni

Wybór przedmiotów w następnym roku akademickim

Adresaci podań


<< Back  

Zakończenie studiów

Kiedy należy złożyć pracę magisterską, a kiedy odbywa się obrona pracy magisterskiej?
Regulamin Studiów obowiązujący od 1 października 2009 r. nakazuje złożyć pracę dyplomową zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej najpóźniej do końca września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów. Egzamin dyplomowy (magisterski) powinien odbyć się w terminie najpóźniej jednego miesiąca od daty złożenia pracy magisterskiej. Termin ten może przedłużyć dziekan na wniosek studenta o kolejny miesiąc.

<< Back  


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (-8-)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2013-02-28

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional