[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Studia doktoranckie

O studiach

Program studiów

Stypendia

Rekrutacja

Przewód i rozprawa doktorska

Wzory dokumentów


<< Back     Next >>

Kontakt

Kierownik Studiów:

dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka
email: elzbieta.bilska-wodecka@uj.edu.pl
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.45, tel. 12-664-5286

Dziekanat ds. doktoranckich na Wydziale Geografii i Geologii

mgr Elżbieta Krąż
email: wgig.doktoranci@uj.edu.pl
30-387 Kraków, Gronostajowa 3a, pok. 1.09, tel. 12-664-4356

Sekcja ds. Studiów Doktoranckich, Pion Prorektora ds. Dydaktyki:

mgr Żaneta Maszczyk
email: zaneta.maszczyk@uj.edu.pl
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 (Collegium Novum), pok. 4, tel. 12-663-1133

Rada studiów III stopnia:

Kierownik studiów

dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka

Członkowie:

dr hab. Jarosław Balon

prof. dr hab. Bolesław Domański

dr hab. Marek Drewnik

dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ

dr hab. Mirosław Mika

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

dr hab. Andrzej Zborowski

Towarzystwo Doktorantów UJ

http://www.doktoranci.uj.edu.pl/

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-29

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional