[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Studia doktoranckie

O studiach

Program studiów

Stypendia

Rekrutacja

Przewód i rozprawa doktorska

Kontakt


<< Back  

Wzory dokumentów

Pliki do pobrania

docxWniosek o przedłużenie studiów doktoranckich ze względu na opiekę nad dzieckiem do 4-go roku życia.docx (15 KB, 2018-06-08)

docxWniosek o przedłużenie studiów doktoranckich ze względów naukowych.docx (18 KB, 2018-06-08)

docxWniosek o przedłużenie studiów doktoranckich ze względów zdrowotnych.docx (18 KB, 2018-06-08)

docxWniosek o przedłużenie studiów ze względu na opiekę nad chorym członkiem w rodzinie.docx (18 KB, 2018-06-08)

docxWniosek o przedłużenie studiów ze względu na urlop macierzyński.docx (18 KB, 2018-06-08)

docxWniosek o wpisanie na kurs poza rejestracją.docx (14 KB, 2018-02-14)

docxWzór wniosku do kierownika studiów.docx (14 KB, 2018-02-14)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-29

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional