Pracownicy Zakladu
 

   

Wahania klimatu w różnych skalach
przestrzennych i czasowych
   
Kraków, 31 maja - 1 czerwca 2007
 

Sesja Jubileuszowa

Sesje referatowe - 31 maja 2007

Sesja referatowa - 1 czerwca 2007

Sesja posterowa

W kuluarach ...

Uroczysta kolacja na Zamku Królewskim w Niepołomicach

Wycieczka po krakowskim Kazimierzu

 
 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych