Pracownicy Zakladu

WB.IG-1303-D
Ćwiczenia terenowe z meteorologii
4 ECTS
prowadzący:
dr Leszek Kowanetz, dr Dorota Matuszko,
dr Agnieszka Wypych, dr Anita Bokwa,
dr Katarzyna Piotrowicz
 
wymiar i forma zajęć
60 godz. - ćwiczenia terenowe
 
semestr
wiosenny - po letniej sesji egzaminacyjnej
 
forma zaliczenia
zaliczenie bez oceny
 
warunki wstępne
-
 
uwagi
kurs obligatoryjny dla studentów piszących prace z zakresu z klimatologii
 
Treść kursu
Zapoznanie się z metodyką pomiarów mikroklimatycznych. Prowadzenie instrumentalnych i wizualnych obserwacji pogody. Wykonywanie badań mikroklimatycznych na wybranych posterunkach terenowych o zróżnicowanej szacie roślinnej (pomiary gradientowe temperatury, wilgotności powietrza, prędkości wiatru). Opracowanie wyników obserwacji przebiegu pogody i warunków mikroklimatycznych.
Literatura

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba