Pracownicy Zakladu

WB.IG-2108-D
Klimat obszarów zurbanizowanych
3 ECTS
prowadzący:
dr Leszek Kowanetz
 
wymiar i forma zajęć
30 godz. - wykład/konwersatorium
 
semestr
jesienny
 
forma zaliczenia
egzamin pisemny, wykonanie określonych ćwiczeń w toku zajęć
 
warunki wstępne
 
Treść kursu
Klimatologia miejska - rozwój badań, przedmiot i zadania. Czynniki kształtujące klimat obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Atmosfera miejska - zanieczyszczenie i jego rola w kształtowaniu klimatu miasta. Bilans radiacyjny i cieplny miasta. Reżim termiczny - miejska wyspa ciepła i jej następstwa. Para wodna w atmosferze miasta. Bioklimatyczne i aerosanitarne aspekty życia w mieście. Wybrane elementy klimatu Krakowa.
Literatura
  • Lewińska J., 2000, Klimat miasta. Zasoby, zagrożenia, kształtowanie, Instytut Gosp. Przestrzennej i Komunalnej, Kraków
  • Landsberg H.E., 1981, The urban climate, Academic Press, New York-London

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba