Pracownicy Zakladu

WB.IG-3202-D
Meteorologia i klimatologia synoptyczna
4 ECTS
prowadzący:
Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul,
dr Agnieszka Wypych
 
wymiar i forma zajęć
30 godz. - wykład, 15 godz. - ćwiczenia
 
semestr
wiosenny
 
forma zaliczenia
egzamin testowy, wykonanie określonych zadań w toku zajęć
 
warunki wstępne
kurs Klimatologia fizyczna
 
Treść kursu

Historia rozwoju meteorologii synoptycznej. Cele, zadania i organizacja służby meteorologicznej w Polsce. Mapy synoptyczne jako źródło informacji klimatologicznej. Elementy cyrkulacji atmosfery na mapach synoptycznych. Układy baryczne, masy powietrzne i fronty atmosferyczne. Makroskalowe procesy zachodzące w atmosferze i ich rola klimatotwórcza. Kalendarz typów pogód (różne klasyfikacje stosowane w Europie) i metody badań synoptyczno-klimatycznych.

Ćwiczenia: Analiza map synoptycznych (dolnych i górnych). Wykonywanie mapy synoptycznej i opracowywanie prognozy pogody. Analiza zdjęć satelitarnych i radarowych. Rodzaje depesz synoptycznych, ich szyfrowanie i rozszyfrowywanie. Klasyfikacja prognoz meteorologicznych. Obliczanie prawdopodobieństwa pojawiania się przymrozków i burz. Analiza diagramu aerologicznego. Prognostyki meteorologiczne. Wizyta w Biurze Prognoz Meteorologicznych IMGW i na stacji synoptycznej.

Literatura

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba