Pracownicy Zakladu

WB.IG-3207-D
Klimatologia fizyczna
5 ECTS
prowadzący:
dr Dorota Matuszko
 
wymiar i forma zajęć
15 godz. - wykład, 30 godz. - ćwiczenia
 
semestr
jesienny
 
forma zaliczenia
egzamin pisemny
 
warunki wstępne
-
 
Treść kursu
Główne czynniki i procesy klimatotwórcze (obieg ciepła, obieg wilgoci i cyrkulacja atmosferyczna). Rozkłady przestrzenne procesów i zjawisk klimatycznych. Modele interakcji ocean - atmosfera. Rozkłady przestrzenne elementów klimatu. Dynamika procesów i zjawisk zachodzących w atmosferze. Wybrane klasyfikacje i regionalizacje klimatu w skali globu.
Literatura
  • Crowe P., 1987, Problemy klimatologii ogólnej, PWN, Warszawa
  • Lockwood J., 1984, Procesy klimatotwórcze, PWN, Warszawa
  • Roth G. D., 2000, Pogoda i klimat, Bertelsmann Media Sp., Świat Książki, Warszawa
  • Goody R.M., Walker J.C.G., 1978, O atmosferach, PWN, Warszawa
  • Martyn D., 2000, Klimaty kuli ziemskiej, PWN, Warszawa
  • Okołowicz W., 1969, Klimatologia ogólna, PWN, Warszawa
  • Kożuchowski K., 1998, Atmosfera-klimat-ekoklimat, PWN, Warszawa

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba