Pracownicy Zakladu

WB.IG-3211-D
Klasyfikacja i rozpoznawanie chmur
2 ECTS
prowadzący:
dr Dorota Matuszko
 
wymiar i forma zajęć
15 godz. - ćwiczenia (w tym regularne obserwacje zachmurzenia w trakcie semestru)
 
semestr
wiosenny
 
forma zaliczenia
zaliczenie na ocenę
 
warunki wstępne    
uwagi
kurs przeznaczony dla każdego komu obserwacja pogody może przydać się w praktyce (żeglarze, lotniarze, osoby zajmujące się turystyką, itp.)
Maksymalnie 1 grupa
 
Treść kursu
Wiadomości teoretyczne o Miedzynarodowej klasyfikacji chmur, prowadzenie wizualnych obserwacji pogody: ocena stopnia zachmurzenia, rozpoznawanie rodzajów, gatunków, odmian chmur oraz zjawisk szczególnych i chmur towarzyszących, obserwacja zjawisk atmosferycznych: fotometeory, hydrometeory, litometeory, fotometeory, elementy praktycznego zastosowania obserwacji wizualnych stanu atmosfery do prognozowania pogody
Literatura

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba