Pracownicy Zakladu

WB.IG-3212-D
Biometeorologia człowieka
4 ECTS
prowadzący:
dr Dorota Matuszko, dr Anita Bokwa
 
wymiar i forma zajęć
15 godz. - wykład, 15 godz. - ćwiczenia
 
semestr
jesienny
 
forma zaliczenia
egzamin pisemny
 
warunki wstępne
-
 
uwagi
kurs do wyboru, zalecany dla studentów ze specjalności geografia fizyczna i turystyka
 
Treść kursu
Oddziaływanie zespołów naturalnych bodźców bioklimatycznych i zanieczyszczeń atmosfery na organizm zdrowego człowieka, bilans cieplny ustroju człowieka oraz adaptacja do warunków ekstremalnych klimatu. Biosynoptyka, biorytmika, warunki bioklimatyczne Polski. Możliwości wykorzystania właściwości pogody i klimatu z punktu widzenia turystyki, rekreacji i sportu oraz planowania przestrzennego
Literatura
  • Oke T.R., 1987, Boundary Layer Climates, Methuen, New York-London
  • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, Monografie 1, IGiPZ PAN, Warszawa
  • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2002, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, Monografie 3, IGiPZ PAN, Warszawa

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba