Pracownicy Zakladu

WB.IG-3219-D
Teledetekcja w meteorologii i klimatologii
4 ECTS
prowadzący:
Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul,
mgr Jakub Walawender oraz zespół
 
wymiar i forma zajęć
15 godz. - wykład,
15 godz. - ćwiczenia
 
semestr
wiosenny
 
forma zaliczenia
kolokwium zaliczeniowe
 
warunki wstępne
kursy Teledetekcja Środowiska oraz Meteorologia i klimatologia
 
Treść kursu
Historia rozwoju satelitów meteorologicznych, globalny system satelitów meteorologicznych (satelity orbitujące/okołobiegunowe i geostacjonarne), przyszłość satelitów meteorologicznych, analiza obrazów w zakresie podczerwonym, widzialnym i w kanale pary wodnej, kompozycje barwne, opracowanie danych satelitarnych pod kątem badan pogody i klimatu, analiza wybranych elementów meteorologicznych na podstawie danych satelitarnych, teledetekcja termalna i mikrofalowa, znaczenie danych satelitarnych w prognozowaniu pogody, radary meteorologiczne, dane radarowe i ich wykorzystanie w meteorologii, system detekcji wyładowan atmosferycznych "Perun" i jego możliwości
Literatura

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba